Резултати за: граждански договор

Отпуск по бащинство

Бащата  има право на отпуск по бащинство и обезщетение при раждане на дете. При раждане на дете, ...

Плащания на наеми в брой

Съгласно чл.3 ал.1 от ЗОПБ /Закона за ограничаване на плащанията в брой/, плащанията на територията на страната ...