Блог2019-07-11T12:28:39+00:00

Блогът на Anagami.bg

August 2019

Извънреден труд

Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до чл. 150 от Кодекса на труда /КТ/. Извънреден е трудът положен по разпореждане или със [...]

Необходими документи при проверка от Инспекцията по труда

Договор със служба по трудова медицина; Книга за първоначален, периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж на персонала . Заповеди и програма за инструктаж ; Досиета по действащи [...]

Граждански договор със собственик на търговско дружество

В практиката най-често използваният граждански договор със собственик на търговско дружество e възнаграждениeто за положен личен труд. За да се начисли такова възнаграждение, обаче е необходимо [...]

Мога ли да работя на два или повече трудови договора едновременно?

Все по-голям интерес придобива сключването на трудови договори за допълнителен труд. Много хора си задават въпроса: Мога ли да работя на два или повече трудови договори [...]