Блог 2017-06-14T17:31:15+00:00

Блогът на Anagami.bg

January 2018

Годишна отстъпка при подаване на декларация по чл. 50 за доходи на физически лица

През 2018г. има промяна в ползването на отстъпка от данъка при подаване на годишна декларация на ф.л. Тази отстъпка вече ще може да се ползва от [...]

July 2017

11 стъпки за анализ на конкуренцията при стартиращи компании

Анализът на конкуренцията е необходим етап от правенето на бизнес и може да помогне на всеки да осъзнае собствените си грешки, разминаване с пазара, неточна преценка [...]

June 2017