Данъчно облекчение за млади семейства

Автор: Публикувано: 20/03/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

Данъчното облекчение за млади семейства дава възможност да се приспаднат от сумата на годишната данъчна основа лихвените плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище.

За да се ползва данъчното облекчение за млади семейства, едновременно трябва да са налице следните условия:

 • Лицето да няма неплатени задължения;
 • Договорът за ипотечен кредит да е сключен от данъчно задълженото лице и/или съпруг/а с който/която имат сключен граждански брак;
 • Данъчно задълженото лице и/или съпругът/ата не са навършили 35-годишна възраст към датата на сключване на ипотечния кредит;
 • Ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през годината.

Данъчното облекчение се ползва само с подаване на годишна данъчна декларация, към която се прилага документ, издаден от банката – кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания.

Данъчното облекчение за млади семейства може да се ползва само от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи и при условие, че съпруга/та няма да ползва данъчното облекчение за съответната данъчна година.

Когато размерът на ипотечния кредит е по-голям от 100 000 лв., данъчното облекчение може да се ползва за направени през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата.

Как се изчислява?

Например: закупувате жилище на стойност 120 000 лв., максималния размер на отстъпката важи до 100 000 лв. и затова ползвате данъчни облекчения до тази сума. Върху нея сте платили 10 000 лв. лихви. През годината декларирате доходи  26 000 лв., върху които данъкът ще е 2 600 лв. /26 000 лв. х 10%/.

От сумата на годишните доходи 26 000 лв. вадите сумата за лихви 10 000 лв. и получавате 16 000 лв. годишна данъчна основа. Данъкът, който ще трябва да заплатите след облекчението  е 10%  от 16 000 лв. или 1 600 лв. Спестявате   1 000 лв.

Всички тези обстоятелства и условия се декларират в  Част V и Част VІІІ на Приложение №10 от годишната данъчна декларация чл.50 за облагане на доходите на физическите лица.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...