Отпуск при осиновяване на дете до 5 годишна възраст

Автор: Публикувано: 24/04/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

С промените в законодателството на отпуските при осиновяване на дете се създаде възможност  за всички осиновители, без значение дали осиновяването е пълно или не  на дете до 5- годишна възраст  да ползват отпуск в размер на 365 дни от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст / чл.164б, ал.1, ал.5 от КТ/.

Отпускът се ползва въз основа на писмено заявление на осиновителката, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №9 към Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/. Същия образец се използва и при ползване на отпуск от осиновител, който сам е осиновил дете. Предприятието е длъжно да разреши отпуска от деня, посочен в заявлението. Ако лицето няма право на този отпуск, предприятието е длъжно да го уведоми за това незабавно /чл.46б от НРВПО/.

Когато детето е осиновено от съпрузи, отпускът, със съгласието на осиновителката, вместо нея, може да се ползва от  осиновителя след изтичане на 6-я месец от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст /чл.164б, ал.2 от КТ /. За времето, през което отпускът се ползва от осиновителя, отпускът на осиновителката се прекъсва.

Отпускът се ползва от осиновителя въз основа на писмено заявление, към което се прилагат копие от влязло в сила съдебно решение за осиновяване, копие от акта за предаване на детето за осиновяване и декларация съгласно приложение №10 към НРВПО /чл.46в от НРВПО/.

Когато осиновителката и осиновителят се намират в брак, осиновителят има право на 15-дневен отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст от деня на предаване на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст /чл.164 б, ал.8 от КТ и чл.46е от НРВПО/. Отпуска се ползва в календарни дни въз основа на писмено заявление от осиновителя. Към него се прилагат копие от акта за граждански брак, копие от влязлото в сила решение на съда за осиновяване и копие от акта за предаване на детето за осиновяване.Предприятието е длъжно да разреши отпуска. Отпуска се заявява в календарни дни.

След използване на полагащите се отпуски по ал. 1, 2, 3 и 5 на чл.164 б от КТ, когато детето не е навършило 2-годишна възраст и не е настанено в детско заведение, осиновителката, осиновителят или лицето, което е поело отглеждането на детето, има право на допълнителен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишната му възраст  /чл. 164, ал.1 от КТ/. Със съгласието на осиновителката отпуска може да се ползва от осиновителя. По силата на разпоредбата /чл.164б, ал.9 от КТ/ разгледаните дотук отпуски не се ползват при смърт на детето, при прекратяване на осиновяването, както и когато детето посещава детско заведение, включително детска ясла или учебно заведение.

Времето, през което се ползват отпуските от осиновителите на деца, ненавършили      5-годишна възраст се зачита за трудов и осигурителен стаж.

 

 

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...