Ползване на отпуск при извънредно положение

Автор: Публикувано: 10/04/2020Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Счетоводство / Ползване на отпуск при извънредно положение

Обявеното в страната извънредно положение на 13.03.2020г. във връзка с пандемията на коронавирус COVID-19 наложи законодателят да промени правната уредба за ползване на платените и неплатени отпуски.

С приетия чл.7, ал.2 от Закона за мерките и действията по време на обявеното извънредно положение даде възможност на работодателите да налагат на работниците/служителите ползването на една втора от платения им годишен отпуск, дори и без да е обявено със заповед преустановяването на работа на предприятието, на части от предприятието или друга мярка. Работодателят може да се позове само на въведеното извънредно положение.

При преустановяване на работа на предприятието със заповед, на част от предприятието или на отделни работници/служители заради извънредното положение, работодателя има право да престави на работниците/служителите целия размер на платения им годишен отпуск, включително и неизползвания му размер за предходни години.

През това време дължимото възнаграждение се изчислява на база на среднодневното брутно трудово възнаграждение за предния месец.

Според разпоредбата на чл.173а, ал.1 от Кодекса на труда  в сила от 13.03.2020 год. до отмяната  на извънредното положение (към момента извънредното положение е обявено до 13.05.2020г.), работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника/служителя без негово съгласие, когато поради обявено извънредно положение със негова заповед  или със заповед на държавен орган е преустановена работата на предприятието, част от него или на отделни работници и служители.

Право на ползване на платен отпуск имат и работници/служители, които към момента не са придобили  8-месечен трудов стаж.

Ал.2 на чл.173а от КТ задължава работодателя да разрешава ползването на платен или на неплатен отпуск при обявено извънредно положение по искане на:

 • Бременна работничка/служителка, както и работничка/служителка в напреднал етап на лечение ин-витро;
 • Майка или осиновителка н дете до 12-годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 • Работник/служител, който е самотен баща или осиновител на дете до 12- годишна възраст или на дете с увреждане независимо от възрастта му;
 • Работник/служител, който не е навършил 18-годишна възраст;
 • Работник/служител с трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто;
 • Работник/служител с право на закрила при уволнение по чл.333, ал.1, т.2 и т.3 от КТ

 

Важно!

Неплатен отпуск работодателите нямат право  да предоставят  едностранно на работника/служителя.

Инициативата за ползване на неплатен отпуск може да е само на работника/служителя.

Времето на ползване на отпуските по чл. 173а, ал.1 и ал.2 от КТ се зачита за трудов стаж, а неплатеният отпуск до 30 работни дни за една календарна година се зачита и за осигурителен стаж.

Следва да се има предвид и възможността, която Кодекса на труда (чл.120б) дава на работодателя да възложи надомна работа или работа от разстояние по време на обявеното извънредно положение.

В този случай се изменя само мястото на работа, без да се променят другите условия по трудовия договор. Промяната се извършва със заповед на работодателя.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: