Право на отпуск при бременност и раждане

Автор: Публикувано: 15/04/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

Правото на отпуск на майките – работнички/служителки са уредени в Кодекса на труда /КТ / и Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/.            

Жените – работнички/служителки имат право на отпуск по бременност и раждане в размер на 410 дни, 45 преди раждането и 365  дни след раждането /чл.163, ал.1 от КТ /. 

За първите 135 дни са разделени на три периода:

 • 45 дни преди раждането;
 • 42 дни след раждането и
 • 48 дни след изписване.

Изисква  се представяне на медицинско свидетелство /болничен лист/ за временна неработоспособност, издадено от здравните органи.

В случаите, когато работничката/служителката не роди в рамките на първите 45 дни, срокът се удължава с ново медицинско свидетелство до деня на раждането, но не повече от 93 дни.

За остатъка до 410 дни /410-135/ се разрешава отпуск поради бременност и раждане  въз основа на писмено заявление на майката до предприятието, към което се прилагат копие от акт за раждане на детето и декларация – приложение 7 /чл.45, ал.1, т.2 от НРВПО/.

Отпускът на майката за остатъка до 410 дни се прекратява по нейно искане с писмено заявление до предприятието когато:

 • майката е лишена от родителски права или те са ограничени по установен ред;
 • детето бъде дадено за осиновяване;
 • детето бъде настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка;
 • детето бъде настанено по реда на чл. 2 б от Закона за закрила на детето;
 • детето се отглежда от лице, включено в програма за подкрепа на майчинството;
 • детето почине;
 • бащата или един от родителите на майката или на бащата ползва отпуск.

Майката, която ползва отпуск по бременност и раждане е длъжна незабавно да уведоми предприятието за настъпване на някое от горните обстоятелства. 

Бащата има право на 15 дневен отпуск от датата на изписването на детето, независимо дали е в брак или не с майката /чл.163, ал.8 от КТ/.

Със съгласието на майката след навършване на 6-месечна възраст на детето бащата може да ползва вместо нея отпуск за остатъка до 410 дни. Когато бащата е неизвестен, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката. Когато бащата е починал, отпускът може да се ползва от един от родителите на майката или на бащата /чл.163, ал.10 от КТ/. Същите права имат и осиновителите при условие на пълно осиновяване.

Ако детето е родено мъртво, почине или е дадено в детско заведение на държавно издръжка или за осиновяване, майката има право на отпуск до изтичане на 42 дни от раждането, който  може да се продължи, ако работоспособността на майката не е възстановена / чл.163, ал.4 от КТ/.

Времето, през което се ползва отпускът се признава за трудов и осигурителн стаж.

 

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...