Срочен трудов договор по заместване

Автор: Публикувано: 22/04/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

Срочният трудов договор за заместване, нормативно установен в чл.68, ал.1, т. 3 от Кодекса на труда /КТ/ е често срещан в практиката. Когато работник или служител отсъства по различни причини: продължителен отпуск поради временна неработоспособност, майчинство, неплатен отпуск и др. работодателят по своя преценка може да назначи на мястото на отсъстващия работник или служител друг работник или служител, който да заеме длъжността.

При срочния трудов договор за заместване клаузата срок е свързана с времето, необходимо за да бъде изпълнявана работата на отсъстващ работник или служител, независимо от причината и продължителността на отсъствието. Поради това, времетраенето на този вид договори може да продължи и повече от 3 години

В сключеният срочен трудов договор за заместване изрично следва да се посочи името на титуляра, длъжността и  срокът  /времето на отсъствието на замествания / на договора.

Заместникът поема всички трудови функции на титуляра на длъжността.

На основание чл. 69, ал.2 от КТ срочния трудов договор за заместване се превръща в договор за неопределено време, ако заместващият работник или служител продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 и повече дни  без писмено възражение от работодателя и длъжността е свободна. В случай, че работодателя не е съгласен заместващия работник или служител да остане постоянно на тази длъжност, той следва да отправи писмено възражение, с което да го уведоми , че договора му ще бъде прекратен с изтичане на уговорения срок.             

Срочният трудов договор за заместване се прекратява без предизвестие със завръщането на титуляра /чл.325,ал. 1, т.5 от КТ/.      

Освен това законодателят е предвидил възможност за прекратяване без предизвестие, на срочен трудов договор, сключен за заместване на отсъстващ работник или служител когато премине на  друга работа за неопределено време, чието изпълнение ще започне след прекратяване на срочния трудов договор / чл.327, ал.1 т.7 от КТ/.

Съществува и възможност за прекратяване на срочен трудов договор с предизвестие на основание чл.326, ал.2 от КТ, съгласно който срокът на предизвестие при срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...