Трудов договор със срок за изпитване

Автор: Публикувано: 24/04/2020Актуална към: 20/05/2024
Anagami / Счетоводство / Трудов договор със срок за изпитване

Националното ни законодателство позволява при сключване на трудов договор, страните да предвидят допълнително условие с цел проверка годността на работника/служителя да изпълнява възложената му работа.

Кодекса на труда /КТ/ дефинира тези договори като предварителни със срок на изпитване, чието сключване и прекратяване са уредени с чл.70 и чл.71 от КТ.

Такъв договор може да се сключи и когато работникът/служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Договорите със срок на изпитване могат да се сключат в полза и на двете страни. Последната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване, до изтичането му може да  прекрати трудовия договор без предизвестие и без да е необходимо да се мотивира /чл.71, ал.1 от КТ/. Другата страна има право да прекрати договора като отправи едномесечно предизвестие, освен ако в договора не е уговорен друг срок. В случай, че в сключения трудов договор не е упоменат в чия полза е уговорен срока за изпитване  се приема, че срока за изпитване е уговорен в полза на двете страни /чл.70, ал.2 от КТ/.

При сключването му следва да се посочи какъв е окончателно сключения трудов договор – безсрочен или срочен.

Максимално допустимият срок за изпитване е 6 месеца /чл.70, ал.1 от КТ/.  В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът/служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът /чл.70, ал.4 от КТ/.

За една и съща работа с един работник/служител  в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж / чл.70, ал.5 от КТ/.

През време на действието на този договор, страните имат всички права и задължения както при окончателния договор.

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.

Закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 от КТ не се прилага при прекратяване на договора за изпитателен срок, включително и ако изпитваният е бременна работничка/служителка. Основанието за прекратяване чл.71 ,ал.1 от КТ не попада в изчерпателно изброените за закрила в чл.333, ал.5 от КТ.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: