Трудов договор със срок за изпитване

Автор: Публикувано: 24/04/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

Националното ни законодателство позволява при сключване на трудов договор, страните да предвидят допълнително условие с цел проверка годността на работника/служителя да изпълнява възложената му работа.

Кодекса на труда /КТ/ дефинира тези договори като предварителни със срок на изпитване, чието сключване и прекратяване са уредени с чл.70 и чл.71 от КТ.

Такъв договор може да се сключи и когато работникът/служителят желае да провери дали работата е подходяща за него.

Договорите със срок на изпитване могат да се сключат в полза и на двете страни. Последната, в чиято полза е уговорен срока за изпитване, до изтичането му може да  прекрати трудовия договор без предизвестие и без да е необходимо да се мотивира /чл.71, ал.1 от КТ/. Другата страна има право да прекрати договора като отправи едномесечно предизвестие, освен ако в договора не е уговорен друг срок. В случай, че в сключения трудов договор не е упоменат в чия полза е уговорен срока за изпитване  се приема, че срока за изпитване е уговорен в полза на двете страни /чл.70, ал.2 от КТ/.

При сключването му следва да се посочи какъв е окончателно сключения трудов договор – безсрочен или срочен.

Максимално допустимият срок за изпитване е 6 месеца /чл.70, ал.1 от КТ/.  В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът/служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът /чл.70, ал.4 от КТ/.

За една и съща работа с един работник/служител  в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж / чл.70, ал.5 от КТ/.

През време на действието на този договор, страните имат всички права и задължения както при окончателния договор.

Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде прекратен до изтичане на срока за изпитване.

Закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 от КТ не се прилага при прекратяване на договора за изпитателен срок, включително и ако изпитваният е бременна работничка/служителка. Основанието за прекратяване чл.71 ,ал.1 от КТ не попада в изчерпателно изброените за закрила в чл.333, ал.5 от КТ.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...