Удължен платен годишен отпуск

Автор: Публикувано: 20/03/2020Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

 

 

Право на удължен платен годишен отпуск имат някои категории работници/служители, в зависимост от особения характер на работа /чл.155, ал.5 от КТ/, в който е  включен и размерът на основния платен годишен отпуск по чл.155, ал.4 от КТ не по-малко от 20 работни дни през календарната година.

Лицата, които имат това право се определят от Министерски съвет с Наредбата за работното време, почивките и отпуските /НРВПО/. В нея е уреден и минималния размер на удължения годишен отпуск за конкретните длъжности, както следва:

 • директорите, както и всички педагогически специалисти, посочени в чл.24 от по-горе цитираната наредба, имат право на 48 работни дни;
 • професорите, доцентите, главните асистенти, асистенти, старши преподаватели и преподаватели във висшите училища – в размер на 48 работни дни /чл.25 от НРВПО/;
 • преподавателите в детските музикални и балетни школи, които са признати за учебни заведения, директорите , заместник директорите и други педагогически специалисти в социално-професионалните центрове в домовете за деца с физически увреждания и умствена изостаналост, домовете за деца, лишени от родителска грижа, детски ясли и други центрове подробно изброени в чл.26 от НРВПО – в размер на 36 работни дни;
 • директорите, заместник директорите и преподавателите в постоянно действащи школи, които не са признати за учебни заведения, други подробно изброени в чл.27 от НРВПО – в размер на 30 работни дни;
 • научните работници в научно-изследователски институти, научно-музейните, научно-художествените и научно-библиотечните учреждения чл.28 от НРВПО, както следва:
 • асистент и главен асистент – 35 работни дни;
 • доцент и професор, ръководител на научна организация – 40 работни дни;
 • член кореспондент, академик – 45 работни дни;
 • артистичният и художествено-техническият персонал в театри, циркове, музикални институти, кинематография, радиостанции, художествено-техническия персонал в телевизиите имат право на удължен годишен отпуск в различни размери посочени в Приложение №1 към чл.29 от НРВПО;
 • работниците от летателния състав на гражданското въздухоплаване – чл.30 от НРВПО , съобразно пролетените часове както следва:
 • до 400 пролетени часа – 36 работни дни;
 • от 401 до 600 пролетени часа – 40 работни дни;
 • от 601 до 700 пролетени часа – 45 работни дни;
 • над 700 пролетени часа – 48 работни дни.
 • Ръководните служители по трудово правоотношение в централните и териториалните органи на изпълнителната власт, заемащи някоя от длъжностите по чл. 19, ал. 2, 3 и 4 от Закона за администрацията, и техните заместници, както и заемащите длъжности по трудово правоотношение въз основа на избор от Народното събрание или като определени или назначени от Министерския съвет или от Президента на Република България, ръководните служители, секретарите и заемащите други експертни длъжности в Администрацията на Президента на Република България, главните редактори, редакторите, репортерите и членовете на редколегиите на всекидневния печат, както и директорите и главните редактори на Българската телеграфна агенция имат право на удължен платен годишен отпуск в размер 30 работни дни.

 

 

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...