Анализът на конкуренцията е необходим етап от правенето на бизнес и може да помогне на всеки да осъзнае собствените си грешки, разминаване с пазара, неточна преценка за потребителите, пропуски в бизнес плана или появата на нови „непокрити“ от конкуренцията потребности. Добре е да се извършва периодично, като честотата зависи от динамиката на конкретния пазар.

   Ето някои от основните параметри на анализът на конкуренцията, които трябва да изясните за себе си:

 1. Каква е структурата на пазара? Много на брой конкуренти с малък дял или обратно – малко конкуренти с голям дял?
 2. Могат ли да се откроят монополисти и как се е стигнало до там?
 3. Какъв е основният бизнес модел сред конкурентите? Как генерират стойност?
 4. С какъв марж работят конкурентите? С какви пари генерират един лев печалба?
 5. В този бранш е по-важен капитала или е по-важен човешкият ресурс? Може ли да се направи такава преценка?
 6. А вие на какво разчитате във вашия бизнес? Кои са ключовите фактори, които са носели успех до този момент?
 7. На какъв принцип навлезлите на пазара се разрастват и в какъв среден времеви период? Има ли високи бариери на входа на бизнеса, т.е. навлизането е ограничено по определени причини? Мащабното разрастване цел ли е на преобладаващата част от конкурентите или предпочитат да бъдат „малки“?
 8. Съществуват ли „неписани бариери“ на входа на бизнеса? Направете проучване.
 9. Какви са основните видове предлагани продукти от конкурентите? Направете паралел със собствените си продукти.
 10. Какви са основните методи на ценообразуване от конкурентите? Направете паралел със собственото си ценообразуване. Има ли как да се изгради модел, от който клиентите ще бъдат по-доволни?
 11. Съществуват ли потребности на основната таргет група, които никой конкурент не е „покрил“? Ако отговорът е „Да“, какво ще направите по въпроса?