Ангелина Борисова

About Ангелина Борисова

Магистър – счетоводител с фокус корпоративно счетоводство, ефективно финансово управление на стартиращи компании, управление на бизнес представяне за действащи бизнес единици. Занимава се с преподавателска и консултантска дейност. Ръководи екип от 18 счетоводителя в офисите ни в София и Бургас.

January 2018

Регистрация по ЗДДС в срок от 7 дни

2019-06-10T19:02:25+00:00

Считано от 01.01.2018г. срокът за подаване на Заявление за регистрация по ЗДДС при достигане на оборот от 50 000 лв. за 12 последователни месеца или по-малко е вече 7 дни от изтичане края на месеца, през който оборотът е достигнат. За 2017г. този срок бе 14 дни. Особено внимание се отделя на предприятията, които са достигнали [...]

Годишна отстъпка при подаване на декларация по чл. 50 за доходи на физически лица

2019-06-11T10:19:13+00:00

През 2018г. има промяна в ползването на отстъпка от данъка при подаване на годишна декларация на ф.л. Тази отстъпка вече ще може да се ползва от лицата подали декларация по електронен път до 31-ви януари 2018г., като данъкът трябва да е внесен в пълен размер в същият срок и у лицата да не фигурират задължения [...]

Минималната работна заплата е 510 лв. от 01.01.2018г.

2018-01-05T16:32:35+00:00

Считано от 01-ви януари 2018г. минималната работна заплата се повишава на 510 лв. За 2017г. този размер бе 460 лв. Увеличението засяга минималните възнаграждения във всички икономически дейности и длъжности, а също така и часовата ставка, която е неизменно свързана с начисленият месечен доход. Всеки един работодател е задължен да увеличи възнагражденията на служителите, които [...]

July 2017

11 стъпки за анализ на конкуренцията при стартиращи компании

2017-07-05T09:41:15+00:00

Анализът на конкуренцията е необходим етап от правенето на бизнес и може да помогне на всеки да осъзнае собствените си грешки, разминаване с пазара, неточна преценка за потребителите, пропуски в бизнес плана или появата на нови „непокрити“ от конкуренцията потребности. Добре е да се извършва периодично, като честотата зависи от динамиката на конкретния пазар.    [...]

5 прости правила на управлението

2018-03-01T15:01:54+00:00

1. Трябва да знаете какво е това, което управлявате Липсата на адекватно отношение, знания и информация за бизнеса са фатални. 2. Трябва да познавате в дълбочина психиката на участниците на пазара Клиенти, контрагенти, партньори – какви са техните желания, мотивация, финансови възможности? 3. Трябва да познавате психиката на тези, които биха работили за вас Какви [...]

June 2017

Финансов мениджмънт за стартиращи компании: 3 прости правила

2017-06-28T17:52:59+00:00

Управлението на парите на старта е сложна задача, още повече ако ги няма. От опит мога да кажа, че дори да имате свободни пари за инвестиране, разходите така те връхлитат, че винаги си в недостиг на средства. Можем, обаче, да направим така, че паричният поток да работи максимално в наша полза, ако съобразим следното: 1. [...]

Услуги по електронен път в ЕС

2017-06-16T09:41:27+00:00

Предоставянето на услуги, които се извършват по електронен път и получателите са установени в държава от Европейския съюз е дейност, която се развива и тепърва ще набира все по-голяма сила. От началото на 2015 г. такива услуги за целите на ДДС се третират по особен начин и трябва да бъдете внимателни дали случайно не предоставяте [...]

Удостоверение за местно лице

2017-06-14T17:57:59+00:00

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава, когато имате нужда да докажете обстоятелството през държава различна от България. Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“: по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ/ чл. 3, ал. 1 от ЗКПО; по смисъла на [...]

Продажби през онлайн магазин

2017-06-14T18:04:01+00:00

Онлайн търговията бележи значителен ръст в България, а и в световен мащаб. Търговците стават все по-отговорни към клиента, а клиентът – все по-отворен да ползва по-голям набор от стоки и услуги онлайн. Много въпроси изникват във връзка с данъчното третиране на онлайн търговията, по които ние искаме да дадем яснота. 1. Има ли разлика в [...]

May 2017

Трябва да се регистрирам по ЗДДС, защото се рекламирам във Facebook?

2017-06-14T18:04:32+00:00

Във връзка с големите мащаби на извършваната реклама във Facebook, вкл. от фирми, които нямат регистрация по ЗДДС, решихме да дадем светлина по случая. Не е важно дали ще рекламирате за 3 или за 300 долара. Много клиенти смятат, че сумата, която често е действително незначителна, е водеща при определяне необходимостта от регистрация. Това не [...]