Статии от Гергана Петрова

Какво е СИДДО?

            СИДДО е съкращение от Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).             Спогодбите за избягване на ...

Документи, издавани при продажби

            Нормативните актове, регламентиращи регистрирането и отчитането на продажби от задължените лица са Закона за данък върху добавената ...

ЧМР при групажен транспорт

Товарният автомобилен транспорт е съвкупност от дейности, свързани с преместване на различни видове товари между две или повече ...