Статии от Мима Георгиева

Електронен подпис на фирма

Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица ...

Какво е ЕОРИ номер?

ЕОРИ (EORI) номер е идентификационен и уникален регистрационен номер единствен за митническата територия на Европейския съюз (ЕС), който ...

Подаване на годишна статистика в НСИ

Задължение за изготвяне на Годишен отчет за дейността(ГОД) имат всички юридически лица и физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци ...