Статии от Мима Георгиева

Подаване на годишна статистика в НСИ

Задължение за изготвяне на Годишен отчет за дейността(ГОД) имат всички юридически лица и физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци ...

Регистрация по избор?

Дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, като например достигнат облагаем оборот от 50 ...