Статии от Натали Митошева

Към Блога

Какво е осигурителен доход?

Осигурителен доход – това е месечният доход, който получава едно физическо лице в резултат на упражнена трудова ...

Разпределение на дивидент

Правилата за разпределение на дивидент са заложени в Търговския закон (ТЗ), съгласно който начина на разпределение на дивидент зависи ...

Електронен подпис на фирма

Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в ...