Статии от Светлана Димитрова

Светлана Димитрова - има дългогодишен професионален опит като като ТРЗ - изготвяне на осигуровки, заплати, назначаване, освобождаване, отразяване на отсъствия, оформяне на документи при проверки от Инспекцията по труда. По настоящем: счетоводител в Anagami от 2020г. Професионалните интереси са насочени към въпроси свързани с трудовото и осигурителното право.

Отпуск по бащинство

Бащата  има право на отпуск по бащинство и обезщетение при раждане на дете. При раждане на дете, ...