Блог / Данъчно законодателство

Регистрация по избор?

Дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, като например достигнат облагаем оборот от 50 ...