Данъчни облекчения за деца за 2021 година

Автор: Публикувано: 13/12/2021Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

В последните седмици активно се коментира темата за данъчните облекчения за деца и деца с увреждания за придобитите доходи за 2021г. Новите по – високи данъчни облекчения привличат вниманието и пораждат все по-голям интерес от повечето семейства с деца у нас. Определените размери на еднократното облекчение за тази година на семейства с деца зависи от броя на децата като конкретния размер на облекчението се приспада от сумата от годишните данъчни основи или основата, върху която се начислява данък. За едно дете, което не е навършило пълнолетие основата е 4500лв. или сумата за получаване е до 450лв., за две деца е 9000лв. или сума за получаване до 900лв.; за три и повече деца е 13 500лв. или сума за получаване до 1350лв. Определените размери за настоящата година на данъчното облекчение за деца с увреждания с 50 и над 50% вид и степен на увреждане, определени с решение на ТЕЛК/НЕЛК са: за едно дете е 9000лв. или сумата за получаване е до 900лв. Съответно за две деца с увреждания е 18 000лв. или сума за получаване 1800лв.

Начините определени в закона, по които лицата могат да ползват данъчни облекчения са два:

 1. Чрез своя работодател по основно трудово правоотношение към 31.12.2021г. В срок от 30.11.2021г. до 31.12.2021г. е нужно родителят да уведоми своя работодателя за това свое право. След което да представи надлежно попълнена декларация за ползване на данъчни облекчения за деца – декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ) образец 2005 и за деца с увреждания – декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ – Образец 2006. Лицата с деца с увреждания е необходимо да представят и копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
 2. Като подаде своята лична годишна декларация по чл. 50 от  ЗДДФЛ в срок до 30.04.2022г. В случай, че облекчението не се ползва чрез работодателя горецитираните декларации за ползване на данъчните облекчения за деца се прилагат към нея. Всяко лице, което има право и го декларира ще получи облекчението по своя лична сметка, която обяви в своята декларация.

 

Има една важна особеност, която следва да се изпълни, за да се ползват разглежданите данъчни облекчения. Преди представянето на необходимите документи, лицата задължително трябва да проверят своята данъчно-осигурителна сметка, както и задълженията си към Местни данъци и такси. Неотменимо условие е родителите, които желаят да ползват данъчното облекчение да нямат задължения. В този случай, за да е сигурен всеки един родител е редно да направи справка за своите задължения в НАП. Това може да се направи чрез персонален идентификационен код (ПИК), който всяко лице може да получи лично от офис на Агенцията за приходите.

Родителите с повече от едно дете, и в случай, че едно от тях е дете с увреждане и налично ТЕЛК решение, имат възможността да ползват двете данъчни облекчения едновременно. Като в този случай за тях също остава условието децата да не са навършили пълнолетие.

 

В зависимост от конкретните случаи облекченията за деца могат да се ползват:

 

 •  само от единия родител;
 • да се разпределят между двамата настойници или
 • единия родител да ползва облекчението за едното дете, а другия за другото дете.

 

Данъчно облекчение може да ползва също и от родител, който не упражнява родителски права над детето в случай на развод, стига да отговаря на всички необходими условия.

Не е възможно ползването на данъчни облекчения от лица, които през цялата година са били в неплатен отпуск, в отпуск за бременност и раждане, в отпуск за гледане на дете до две години или са придобили други необлагаеми доходи. Няма как да се формира годишна данъчна основа при положение, че не са получавали облагаеми доходи, за които да се приложи разглежданото намаление.

Други неотменни условия за ползване на данъчно облекчение за деца са:

– ако детето не е настанено извън семейството и не е учредено попечителство и настойничество или родителят не е лишен от родителски права;

– ако детето има учредени настойник и попечител, съответно настойникът/попечителят има правото за ползва данъчно облекчение;

– ако детето е настанено при членове на семействата на роднини или близки за не по-кратък срок от 6 месеца или ако детето е настанено в приемно семейство и има приемен родител по смисъла на Закона за закрил на детето, то членовете на семействата или приемният родил могат да ползват данъчното облекчение.

– ако лицето е местно лице на държава – членка на ЕС или друга държава страна по ЕИП;

– На данъчно облекчение имат право и родителите на дете родено през текущата 2021г., както и за тези деца, които са навършили пълнолетие през 2021г.

– Могат да се ползват данъчни облекчения и за дете, ако не е настанено в дом за деца, лишени от родителска грижа на пълна държавна издръжка.

 

За момента според Закона за държавния бюджет на Република България по-високите данъчни облекчения за деца и деца с увреждания ще се прилагат еднократно, защото е мярка само за придобитите доходи през текущата 2021г.

 

Актуално към: 13.12.2021 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас




  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...