Какво е корпоративен данък и как се формира?

Автор: Публикувано: 28/01/2022Актуална към: 13/10/2022
Anagami / Статии / Счетоводство / Какво е корпоративен данък и как се формира?

Корпоративен данък е известен и като данък върху печалбата на предприятията — трябва да се плаща от различните видове дружества, клубове, кооперации и неперсонифицирани сдружения върху печалбата от развиваната стопанска дейност.База за облагане е счетоводната печалба на данъчните субекти, преобразувана в намаление и/или увеличение според съответното законодателство.

Режимът на облагане с корпоративен данък е регламентиран в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) .

С корпоративен данък се облагат:

  • печалбата на местните юридически лица;
  • печалбата на местните юридически лица, които не са търговци, включително организациите на вероизповеданията, от сделки по чл.1 от Търговския закон, както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество;
  • печалбата на чуждестранните юридически лица от място на стопанска дейност в Република България;
  • печалбата от дейността на определени организатори на хазартни игри.

Как се формира корпоративния данък?

Данъчната основа за определяне на корпоративния данък е данъчната печалба. Данъчната ставка на корпоративния данък е 10 на сто, а данъчният период за определяне на корпоративния данък е календарната година. За новоучредените данъчно задължени лица данъчният период обхваща периода от датата на учредяването им до края на годината.

Пример: Ако дружеството Ви е реализирало приходи в размер на 68000лв , а извършените разходи през отчетния период(календарната година) са в размер на 65000лв , дружеството реализира печалба в размер на 3000лв, която ще бъде обложена с 10% корпоративен данък. В резултат на което дължимия корпоративен данък ,който трябва да се внесе в хазната ще е на стойност 300лв.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

anagami-biznes-kalkulatori
Anagami Бизнес Документи
Anagami Бизнес Документи
anagami-biznes-kalkulatori

Последни статии

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: