Счетоводно обслужване

Професионално счетоводно обслужване от специалисти с опит.
Дигитално, лесно и приятно за клиента.

Професионално счетоводно обслужване от специалисти с опит. Дигитално, лесно и приятно за клиента.

Anagami Digital Accounting

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Примерни абонаментни планове за счетоводно обслужване

ПРЕМИУМ
от 1000 лв.

 • Всичко в Основен пакет

 • Акаунт мениджър

 • Справки и анализи за мениджъри на фирмата

 • Съдействие при данъчни проверки и ревизии

 • Счетоводно-финансова консултация при сключване на договори с контрагенти

 • Планиране и оптимизиране на разходите за данъци и осигуровки

 • Консултации при сключване на трудови договори

 • 10% Отстъпка от допълнителни счетоводни услуги

ОСНОВЕН
от 650 лв.

 • Всичко в Стартов пакет

 • Осчетоводяване на приходни и разходни фактури – до 50 документа

 • Банкови извлечения – сметки в лева и евро

 • Пасивно банкиране

 • Изготвяне на фактури

 • Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС

 • Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки

 • Данъчни консултации

 • Консултации по телефон след предварителна уговорка – до 1 час месечно

СТАРТОВ
от 350 лв.

 • Първоначална консултация

 • Осчетоводяване на приходни и разходни фактури – до 25 документа

 • Банкови извлечения – сметка в лева

 • Обработка на ведомости за заплати – до 3 лица

 • Подаване на информация за данъци и осигуровки

 • Отговаряне на запитвания по имейл в рамките на 24 часа, в работни дни

* Цените са за месец без вкл. ДДС

Външен главен счетоводител

С кого работим

Обичаме технологиите и се стремим да предоставяме актуална и модерна услуга, удобна за клиентите и техните екипи. Имаме дългогодишен опит в счетоводното обслужване на дружества занимаващи се с:

 • Бизнес услуги, IT, маркетинг, аутсорсинг

 • Fintech, Crypto, Blockchain, Metaverse, Web3

 • Cyber security

 • Smart contract security auditing услуги

 • Онлайн магазини, дропшипинг, Ebay, Amazon

 • Предоставяне на услуги чрез международни платформи

 • Търговия в и извън ЕС, вкл. Китай, международни сделки

 • Проектно и грантово финансиране

 • Недвижими имоти и офис площи

 • Компании от ЕС, които изграждат екипи за дигитално счетоводство

 • Комании от и извън ЕС, които трансферират финансово-счетоводни отдели

Някои от нашите клиенти

Въпроси и отговори

Не. След като фирмата получава и издава документи, значи има дейност и следва да има действащ управител. Този управител трябва да бъде осигурен по Кодекс за социално осигуряване. Изключение е ако управителят е лице, осигурено на максимума в България на друго основание или лице, осигурено в друга държава членка на ЕС, когато е местно лице на съответната държава.

Услугите си предоставяме основно онлайн за цялата страна. Изграждаме обслужването пластично, според нуждите и това как клиентът би се чувствал най-добре, като се съобразяваме с опита, който сме натрупали до този момент във връзка това кое работи и кое не.

Ние от Анагами се придържаме към ценности като отговорност към обществото, честност и откритост. Толерираме и адмирираме позитивни, способни и стремящи се към честно правене на бизнес личности. Всичко, което е по-нашите сили и законът позволява, ще получите от нас като експертиза. За всичко, което не е възможно да се случи без да бъде нарушен законът в България, ще бъдете уведомени, защото ние държим на това и отказваме да помагаме на сивата икономика. Вярваме, че ако всеки е способен да направи това, което е по неговите сили обществото да бъде по-добро, то той трябва да го направи.

Счетоводното обслужване би могло да има по-широк или по-тесен обхват, според нуждите на клиента и организацията, която е изградена в бизнеса. Важно е да отбележим, че счетоводната услуга е винаги двустранен процес. Счетоводството има нужда от вярна и навременна информация, за да спази сроковете и стандартите си за качество. Без кооперация и правилно отношение от страна на екипа на клиента, ние сме възпрепятствани да дадем най-доброто от себе си и да доставим продукта, който искаме в правилните срокове /нашата услуга/. Помагаме по всякакъв начин на нашите клиенти да изградят правилна организация от тяхна страна за създаване на правилно счетоводство, но не можем да го направим вместо тях. Нашата работа е в някакъв аспект и плод на екипната работа на всички.

Плановете, които сме посочили са примерни и разликата идва именно от обхвата на услугата. Счетоводната услуга включва различни компоненти и не се ограничава до осчетоводяването на определен брой документи. Важна и неизменна част от счетоводната услуга са: счетоводната политика; данъчни консултации; съдействие и кооперация при правни консултации, касаещи счетоводството; нивото и сложността на ежедневен съпорт, което се изисква от екипа; времето, което имаме за реакция; вида на отчетност и изискуемите справки по срокове; броят и експертизата на необходимият екип за покриване нуждите и стандартите на клиента.

В нашата практика ние забелязваме необходимостта от уточняване на този въпрос. Ние се стремим да предоставяме професионални и експертни услуги в сферата на нашата дейност. Ето защо, трябва да отбележим, необходимостта от ползване на ежемесечни правни услуги за един бизнес, ако ръководството желае да постигне силни резултати и да оформя правилно сделките си. Всяка една сделка или събитие в света на бизнеса, има правна страна, има и счетоводна страна. Ние отговаряме за счетоводната. Помагаме и препоръчваме възможности за правната страна, но тя трябва да се поеме от специалисти в тази сфера, за да може всички въпроси от правен характер да бъдат поети от професионалисти. Същото се отнася и за функцията на управителя на бизнеса. Движението и управлението на бизнеса се задвижва от управителя и специалистите, с които той работи в отделните сфери не могат да го заменят по никакъв начин, ако той не е на мястото си.

Финансовият анализ е важна стъпка от прогреса на бизнеса, тъй като с негова помощ ръководството взима управленски решения на база реалните данни от дейността. Това, обаче, е отделна услуга от счетоводната. Ще се радваме да я предоставим или да асистираме на нашите клиенти при нейното предоставяне, но това е ангажимент, който договаряме допълнително, отделно от счетоводният план и договорът за счетоводство. Финансовият анализ не е включен в базовото счетоводно обслужване.

Счетоводна отчетност водят всички предприятия (фирми, организации с идеална цел) в България. След приключване на финансовата година (в България тя съвпада с календарната) се съставя Финансов отчет, подава се данъчна декларация и се плаща данък в срок до края на юни.

Не. В България всички предприятия са длъжни да водят счетоводство съгласно Закона за счетоводството.

Органите на управление на предприятието, т.е. Управителят. Разбира се, управителят следва да ползва услугите на счетоводител, ако самият той не е съставител на финансови отчети.

Лице, което има право да съставя финансови отчети по Закон за счетоводството.

Не, освен ако не съм лице с висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния, вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии, вкл. преподаватели.

Всяко едно действие, което не е съобразено със законодателството у нас се наказва с глоба от 500 лв. и нагоре за първо нарушение. Това означава, че рискувам освен нервите и неприятните преживявания, които бих имал с данъчната администрация, но и да заплатя за глоби много повече пари, от колкото бих дал за счетоводител.

 • Съобразявам действията си със законодателството и си спестявам пари и главоболия.
 • Консултират ме по всички текущи и бъдещи въпроси, свързани с дейността.
 • Работя спокойно и се съсредоточавам върху ръководенето на бизнеса.
 • Получавам обобщена информация за „двигателите на бизнеса“ – приходите и разходите.

При наличие на управител или собственик чужденец освен специализиран съпорт при клиентско обслужване, има особености и в начина, по който се извършва счетоводството с оглед на факта, че дейността обикновено е интернационална, така както и при осигуряването и данъчно-правното консултиране. Ето защо, услугата е различна от тази към изцяло местни лица и изисква кантората да отдели по-голям и по-специализиран ресурс.

Изпращането на документите на време ще гарантира своевременната им обработка и необходимото време на обслужващият счетоводител или пейрол акаунт да прегледа всичко, да предприеме необходимите действия, да открие грешки, ако има, да зададе въпроси и да изясни цялата фактологична обстановка около всеки един клиент. Когато системно изпращате документите с в последния момент, вие затруднявате нашия екип да свърши работата си.

Счетоводството в България се извършва на база документи. Ако клиент не взима фактури, когато прави разходи, например, то тези разходи не могат да бъдат отчетени. Същото важи и за всички договорни отношения с доставчици, подизпълнители и трети лица. Необходимо е за всяко събитие в икономическият свят да имате документ, който го отразява. Ще помогнем с всичко, което зависи от нас, но първичните счетоводни документи са дейност, в голяма степен, възложена на управлението на фирмата или административният отдел, ако има такъв, да създава, събира и предава тези документи на счетоводството. Самата работа по осчетоводяване започва след като има наличие на документи. Преди това е данъчно-правното консултиране, с което насочваме клиента какво и как да извършва, но само по себе си, то не е основание за завеждане на приходи, разходи или други счетоводни операции. Необходими са документи.

Клиентите за нас

Много съм доволен от обслужването на Анагами. Красимира работи изключително бързо при издаване, редакция и анулиране на фактури. Документите за осигуровките са подадени на време. Консултациите, които Красимира прави са информативни и обучаващи, което много ми помага при взимането на решения. От Адвокатът съм доволен. Бързо подаде финансовият отчет. Упълномощените лица (невидимите услуги на Анагами) също работят много добре.
Георги Димитров, ДжиДиДжава ЕООД

За нас е удоволствие да работим с Анагами. Неща, които ни харесват в работата: отзивчивостта, с която биваме обслужвани; бързо реагиране при обработка на документацията ни; бързи и адекватни отговори, дори и в извън работно време.

Денка и Емил Чолакови, Ейч Ви Груп 2022 ЕООД

Благодаря за услугите!

Удоволствие е да се работи с вашият екип, особено с Албена и Стойка. Качеството е винаги на ниво, и каквото трябва да бъде.

Георги, Джи Си Холд ЕООД

Бързата и навременна реакция. Компетентност по зададени въпроси и възникнали казуси. Лесна комуникация. Изграденото доверие.

Теодор Боев, КЛИЕНТ ГУРУ ЕООД

Обслужването е страхотно, много благодаря. Обслужват ме Евелина Йотова и Маргарита Иванова, много са отзивчиви и ми помагат, когато не разбирам нещо.

Милан Русев, Венчър Арена ЕООД

Изключително съм благодарна на целия екип на Анагами за прекрасната работа, отношението и най-вече за разбирането, което проявявате в този труден за мен момент. Не можете да си представите колко много оценявам и колко много означава за мен подкрепата Ви в този момент и отношението, което срещам. В крайна сметка, самата счетоводна услуга мога да намеря навсякъде. Но отношението и човещината – едва ли.

Людмила Христова, ЛМ Трейд Груп ООД

Доволни сме от обслужването, което получаваме и за двете ни фирми, нямаме забележки – комуникацията е лесна, когато имаме нужда от съвет и съдействие винаги откликвате.

Никола Инджов, Три Тейлс ЕООД

Няма как да не сме доволни! Толкова сме смотани, че не сте ли вие, не знам! Благодаря ви за работата и всички усилия да ни изтърпите, с всички наши закъснения, глупави въпроси и незнание.

Благодарим 🙏

Георги Николов, ГК КАР ДЕТАЙЛИНГ ООД

Доволна съм изключително много от обслужването за КАПРЕД ООД. Обслужващите счетоводители винаги са готови да помогнат и да отговорят на въпросите ни, да посъветват по тема, която е в тяхната среда.

Весела Николова, Капред ЕООД

Харесвам обслужването на Anagami и определено бих искала да продължим съвместната ни работа.

Александрина Костова, Сентли ЕООД

Доволна от услугите, които получавам от Анагами. Комуникацията е опростена и ясна.

Вася Ванкова, АджилитиХН ЕООД

Качествено счетоводно обслужване, в което създаваме стойност

 • Бърза и лесна комуникация онлайн, която спестява време

 • Силна данъчна и счетоводна експертиза

 • Оптимизация на оперативни процеси и бюджет за счетоводна услуга
 • Пластична услуга според целите и приоритетите на клиента

 • Професионални счетоводители с дългогодишен опит

Използваме различни софтуерни продукти, включително:

Работим в облака

Счетоводството ти е на разположение от всяка точка и устройство.

Малкият детайл

С внимание към всеки малък детайл.

Съвременна комуникация

Ние сме в Slack, Trello, Skype, Viber, Email и др.

Сигурност

Киберсигурността на нашия и твоя бизнес е приоритет.

В синхрон с бизнеса

Адекватно счетоводство спрямо бизнес целите.

Anagami Studio
Счетоводен екип и счетоводен софтуер в едно. Споделен офис в реално време.

Технологична, изцяло в облака, оптимизираща време и човешки ресурс счетоводна услуга.
Anagami Studio предоставя 3 важни решения за функционирането на всеки бизнес:

1.

Счетоводно обслужване

Обслужвате професионален счетоводен екип

 • Счетоводство

 • Пейрол
 • Финансов анализ

 • Данъчно консултиране

2.

Счетоводен софтуер

24/7 достъп до документи и справки

 • Фактури, проформи, кредитни известия

 • Управление на стоки и разходи

 • Справки и статистики

 • Импорт и експорт на документи

3.

Платформа за управление

Ти, екипът ти, счетоводителя и документите на едно място

 • Екипи и служители

 • Документи

 • Бележки

 • Задачи

Да работим заедно!

Свържи се с нас и веднага ще предложим счетоводно решение.
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Връзка с Anagami

  0+
  ГОДИНИ СРЕДЕН ОПИТ НА ВСИЧКИ ОТ ЕКИПА
  0+
  ПРОФЕСИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТА
  0+
  КЛИЕНТА ОТ ЦЯЛАТА И СТРАНА И ЧУЖБИНА
  0+
  РЕШЕНИ ДАНЪЧНО-СЧЕТОВОДНИ КАЗУСА

  Имаш въпрос? Свържи се с нас и ще отговорим в кратък срок.

  Други услуги от Anagami

  Счетоводно обслужване

  Пейрол

  Регистрация на фирма

  Регистрация по ЗДДС

  Данъчно-правни консултации

  Финансов анализ и репортинг

  Управление на данъчни юрисдикции

  Изграждане на счетоводни екипи

  Външен главен счетоводител

  Администрация на Е-трудово досие

  Ликвидация на фирма

  Дерегистрация по ЗДДС