Статии2021-04-19T10:06:33+02:00

Счетоводни статии

Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

06/04/2021|Данъчно законодателство|

Българско дружество регистрирано по ЗДДС , което не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите на [...]

Внос на стока, закупена от аукцион

05/04/2021|Данъчно законодателство|

Дружество закупува стока от аукцион в Швейцария. Стоката ще бъде доставена с куриер. Чие е  задължението да манифестира стоката при влизане в общността,след като по реда на чл. 16, ал. 1 от ЗДДС стоката се облага с ДДС 20%. [...]

Регистрация по избор?

30/03/2021|Данъчно законодателство|

Дори и да не са налице условията за задължителна регистрация, като например достигнат облагаем оборот от 50 000 лв., имате право по свое желание да се регистрирате по ДДС.                      [...]

Какво е годишен финансов отчет?

29/03/2021|Данъчно право|

Годишен финансов отчет (ГФО) е документ, който дава точна и ясна информация за счетоводното отчитане на извършените операции през изминалата година. От него може да се изведат данни за сключените договори през годината, дали те са били печеливши за [...]

Какво е ДДС?

28/03/2021|Данъчно право|

Да започнем от основното - какво е ДДС и как функционира? С ДДС (данък върху добавената стойност) се облага потреблението на стоки и услуги. Това е косвен данък, с който се облагат продажбите, като тежестта се понася от потребителите [...]

Какво е независима икономическа дейност за целите на ДДС?

27/03/2021|Данъчно право|

Изясняването на точното съдържание на понятието „независима икономическа дейност” по смисъла и за целите на ЗДДС е изключително важно за коректното приложение на закона. Стопанската практика често поставя въпросителни относно това дали дадена дейност представлява независима икономическа дейност по неговия [...]

Кога възниква задължение за начисляване и внасяне на ДДС?

26/03/2021|Данъчно право|

Важно е да знаете, че от момента на регистрацията ви по ЗДДС за вас възниква задължение за подаване на месечни справки декларации по ДДС, Дневници за покупките и продажбите, както и за ежемесечно плащане на ДДС. Закъсненията се санкционират [...]

Кога е задължителна регистрацията по ДДС?

25/03/2021|Данъчно право|

Заявление за регистрация се подава в 14-дневен срок от изтичането на последните 12 месеца, когато в този период сте имали оборот от минимум 50 000 лв. Задължението за регистрация възниква независимо от срока, за който сте достигнали тези 50 [...]

От 01 януари 2021 ваучерите за храна се увеличават

24/03/2021|Данъчно право|

Част от бюджетните мерки за следващата година е максималната необлагаема стойност на ваучерите за храна по чл. 209, ал. 7 от ЗКПО да се увеличат от 60 на 80 лв. Увеличаването на стойността на ваучерите носи редица ползи за работодателите [...]

Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021г.

23/03/2021|Данъчно законодателство|

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който са приети следните промени в Закона за корпоративното подоходно [...]