Статии2021-05-10T13:59:22+02:00

Счетоводни статии

Какво е осигурителен доход?

Осигурителен доход – това е месечният доход, който получава едно физическо лице в резултат на упражнена трудова дейност. Той е съвкупност от всички начислени, неначислени, изплатени и неизплатени възнаграждения, както и възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. Към осигурителният доход се прибавят и други доходи от трудова дейност, но ...

Още

Митническа декларация и въвеждане на Специален режим за дистанционни продажби на стоки от страни извън ЕС

03/08/2021|Данъчно законодателство|

Митническата декларация (МД) е акт, с който лицето посочва желанието си да включи дадени стоки в една от ...