Articles2020-02-22T13:15:29+02:00

Внесен е законопроект за изместване на датата за подаване на годишни данъчни декларации по ЗКПО , както и за внасяне на съответните данъци