Счетоводни статии

Всичко най-ново и полезно от света на счетоводството и данъците за твоя успешен бизнес.

            Да разгледаме от данъчна гледна точка следната ситуация: българско физическо лице е  собственик на търговско дружество, регистрирано по законите на Дубай, Обединени арабски емирства, и получава възнаграждение от това дружество по договор за управление. Как ...

            Статутът на професионалните спортисти се определя от съответната спортната федерация съгласно Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) с Правила за статута на спортистите аматьори и професионалните спортисти и за придобиване, прекратяване и отнемане на ...