Счетоводни статии

 • Категории: Счетоводство

  Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

 • Категории: Труд и право

  Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

 • Категории: Труд и право

  До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител ...

  Прочети
 • Категории: Осигуряване

  Ако лице собственик и управител на дадено дружество има осигуряване при друг работодател на максималния осигурителен доход ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Промяна в заплащането на нощния труд влeзe в сила от 1 януари 2021 г. Възнаграждението за един ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Съгласно Кодекс на Труда /КТ/ полагаемият брой дни на платен годишен отпуск на работниците и служителите е ...

  Прочети
 • Категории: Осигуряване

  Лицата, които имат отпусната пенсия и упражняват трудова дейност като управители на търговски дружества, подлежат на задължително ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  С тази декларация се декларират пред Национална агенция по приходите(НАП) авансовите данъци върху доходите от граждански договори, ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  Правилата за разпределение на дивидент са заложени в Търговския закон (ТЗ), съгласно който начина на разпределение на дивидент ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  През последните години все повече търговски дружества, при изпълнение на дейността си, използват за разплащане услугите на ...

  Прочети
 • Категории: Данъчно право

  Ако имате имот, който давате под наем, трябва да знаете, че плащанията по наема държавата счита за ...

  Прочети