Статии / Счетоводство

Какво е факторинг?

Факторингът е търговска операция, при която търговско дружество продава своите вземания по фактури от клиенти на трето лице ...

Какво е VIES и как работи?

В статията се използват следните съкращения: ДДС (Данък върху добавената стойност), превежда се като VAT (Value Added Tax), ...