Блог / Счетоводство

СУПТО ще се ползва доброволно

Проекта на закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност беше публикуван за обществено ...