Счетоводни статии

 • Категории: Труд и право

  Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

 • Категории: Труд и право

  До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

 • Категории: Труд и право

  Бащата  има право на отпуск по бащинство и обезщетение при раждане на дете. При раждане на дете, ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  Важна част от работата на едно дружество се състои в това какви разходи може да отчита то. ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Сигурно на много от вас се е случвало да сменят работното място по средата на годината. Лятото ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  ЧМР или СМR, това е международна товарителница за автомобилен транспорт с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета по шосе, която ...

  Прочети
 • Направените промени за 2022г. като цяло не са големи, но основната цел е максимално доближаване до Европейското ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Възможно ли лицата сключили договор за управление и контрол да ползват платен годишен отпуск? Отпускът тяхно право ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Работа на смени се въвежда със заповед от работодателя и с утвърден правилник за вътрешния трудов ред ...

  Прочети
 • Категории: Счетоводство

  Издаването на фактури е неизменна част от всеки бизнес. Сигурна съм, че за много от вас е ...

  Прочети
 • Категории: Труд и право

  Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. ...

  Прочети