Как да анализираме приходите и разходите на една компания?

Автор: Публикувано: 19/11/2023Актуална към: 18/11/2023
Anagami / Бизнес / Как да анализираме приходите и разходите на една компания?

Анализът на приходите и разходите е критичен елемент от финансовия мениджмънт и планирането на бизнес стратегията за всяка една компания.

Този процес помага на управленските кадри да разберат какво работи добре в компанията, къде могат да направят подобрения и как да оптимизират финансовото състояние. В тази статия ще разгледаме как да извършим анализ на приходите и разходите на един бизнес, с акцент върху методите и инструментите, които могат да ни помогнат в този процес.

Анализ на приходите на компанията

1. Идентификация на източниците на приходи

Първата стъпка в анализа на приходите на компанията е да се определи откъде идват приходите и защо. Това може да включва продажби на продукти или услуги, инвестиции, лихвени приходи и други.

Важно е да се разбере какви са основните източници на приходи, какъв е техният начин да постъпват в компанията, вкл. времево, какви са рисковете от намаляване или прекратяване на определен вид приходи, какви са възможностите за растеж на база точно определени източници на приходи.

2. Анализ на приходите по продукти/услуги

Следващата стъпка е да се анализират приходите по конкретни продукти или услуги. Този анализ може да покаже какви продукти или услуги се продават най-добре и къде може да има възможности за увеличаване на приходите чрез разширяване на асортимента или подобряване на маркетинговите усилия.

3. Анализ на приходите по клиенти/клиентски сегменти

Също е важно да се анализират приходите по клиенти или клиентски сегменти, защо не и по пазари и географски райони. Този анализ може да покаже кои групи клиенти допринасят с по-голяма част от приходите и как може да се насочат ресурсите към тях, за да се увеличи техният дял. Не бива да се забравя и важността на дългосрочната стабилност на компанията при изграждането на стратегията за клиентския микс.

Това, че определени клиенти са по-платежоспособни в момента, би могло да се промени в средносрочен период, например. Анализът тук трябва да бъде подчертано комбинация от краткосрочна и дългосрочна стратегия, защото бизнеса има нужда от пари веднага, но и от стабилност в бъдеще, за която трябва да се вземат и реализират решения днес.

4. Изчисляване на рентабилност

За да се оцени рентабилността на приходите, трябва да се изчисли нетната печалба (приходите минус разходите и данъците). Този показател може да се разглежда като процент от приходите и може да се сравни с индустриалните стандарти или прогнозните данни на конкурентите. Ако активно работите за растеж, вероятно се намирате далеч от печалбата като състояние, но трябва да имате таргет резултат, който преследвате.

Анализ на разходите на компанията

1. Категоризиране на разходите

Следващата стъпка е да се категоризират разходите на компанията. Това включва разходи за суровини и материали, трудови възнаграждения, операционни разходи, маркетинг и реклама, амортизация и други. Категоризацията помага да се види къде се изразходват най-големи суми и къде може да има възможности за оптимизация, но най-важното е да се установят основните направления на разходи, логическата им връзка с бизнеса и по какъв начин нарастването на разходите води до нарастване на приходната част.

2. Сравнение на разходите с приходите

Един от ключовите аспекти на анализа на разходите е да се сравнят с приходите на компанията. Това може да се направи, като се изчисли разходите като процент от приходите. Ако разходите са по-високи от приходите, това може да бъде индикация за проблеми с управлението на разходите, но може да бъде и в резултат на получена инвестиция и активен растеж в този момент благодарение на нея.

3. Анализ на разходите по категории

След като разходите са категоризирани, може да се направи детайлен анализ на всяка категория и причинно-следствената й връзка с бизнес процесите. Този анализ може да покаже къде има възможности за подобрение в начина на разпределение на ресурсите.

4. Тенденции във времето

Един от важните аспекти на анализа на разходите е да се изследват тенденциите във времето. Това включва анализ на разходите през последните години и тяхното изменение по периоди. Важно е да се вижда реалната връзка между разходи и генериране на приходи. Разходите по своята същност са „активи“ на компанията, тъй като тяхната цел е да доведат до състояние на създаване на стойност и съответно приходи.

Ако разходите не се трансформират в приходи, то икономическите връзки в начина на функциониране на бизнеса са много вероятно изкривени или цялостно неправилни.

Заключение

Анализът на приходите и разходите на една компания е от съществено значение за успешното управление на бизнеса. Правилното разбиране за тях като самостоятелни елементи помага да се установи какво работи добре и къде могат да бъдат направени подобрения, позволява да се идентифицират основните източници и за двете, както и да се определи рентабилността на компанията.

Анализът на разходите, от своя страна, ни помага да се локализира къде се изразходват най-големи суми, защо това е така, дали е оптимално и как да бъде в крайна сметка оптимално. Комбинирането на тези два анализа, позволява разработването на стратегия за коректна икономическа връзка между правенето на разходи и генерирането на приходи.

Не е стратегически важно „да има малко разходи“, а стратегически важно е разходите, които правите, да водят до реалното получаване на приходи и те да са такива, че да удовлетворяват поставените цели през бизнеса спрямо конкретните етапи. 

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: