Авансови вноски за корпоративен данък

Автор: Публикувано: 02/07/2021Актуална към: 01/09/2022
Начало / Данъчно законодателство / Авансови вноски за корпоративен данък

Обстоятелствата, свързани с подаването на декларация и внасянето на авансови вноски за корпоративен данък са изяснени в чл.83 – чл.91а от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). 

Според горепосочения закон декларация се подава както следва:

 • За деклариране  на вида и размера на авансовите вноски по чл.87а, ал.1 от ЗКПО;
 • За първоначално деклариране на тримесечни авансови вноски по чл. 87а, ал.2-3 от ЗКПО;
 • За промени на авансовите вноски по чл. 88 от ЗКПО.

Декларация не подават лица, които не са задължени да правят авансови вноски, а именно:

 • задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година не превишават 300 000 лв. ;
 • данъчно задължени лица, които са новоучредени, за година на учредяването им и за следващата година, с изключение новоучредени в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Авансовите вноски за корпоративен данък са месечни и тримесечни. Задължение за внасяне на месечни авансови вноски имат юридически лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната са на стойност по-висока от 3 000 000 лв., съгласно чл. 84 от ЗКПО. Вноските се внасят както следва:

 • За месеците от Януари до Април в срок до 15 април на настоящата календарна година;
 • За месеците от Май до Ноември – в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят
 • За месец  Декември – в срок до 01 декември на текущата година.

Тримесечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, които нямат задължение да правят месечни авансови вноски, съгласно  чл.85 от ЗКПО. Вноските за първо и второ тримесечие се внасят до 15-то число на месеца, следващ тримесечието, за което се отнася съответната вноска. За трето тримесечие срокът е до 1 Декември. Съгласно ЗКПО тримесечна авансова вноска не се прави за четвърто тримесечие.

Стойността на месечните и тримесечните авансови вноски се определя по реда на чл. 86 и чл. 87 от ЗКПО както следва:

 • АВ(месечна)= ПДП/12 х ДС;
 • АВ(Тримесечна)=ПДП/4 Х ДС,

където:

– АВ – Авансова вноска;

– ПДП – Прогнозна данъчна печалба за текущата година;

– ДС – Данъчна ставка на корпоративен данък.

От 01.01.2021г. е въведен нов образец за деклариране на авансовите вноски. Той трябва да бъде подаден от съответното данъчно задължено лице в срок от 01.03 до 15.04 на същата година.

Следва да се има предвид, че когато дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 25% сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 25% се дължи лихва (чл.89, ал.1 ЗКПО).

Актуално към: 02.07.2021 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. На първо място ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...