Как се изчислява сумата на парично обезщетение за майчинство?

Автор: Публикувано: 05/03/2024Актуална към: 07/03/2024
Anagami / Счетоводство / Как се изчислява сумата на парично обезщетение за майчинство?

Нека започнем от това кой има право на обезщетение за бременност и раждане, както и отпуск за гледане на дете до 2 години – това са всички лица, които са осигурени с вноски за  фонд „Общо заболяване и майчинство” (накратко ОЗМ) на Държавно обществено осигуряване (ДОО) поне 12 месеца – такива са лицата работещи по трудов договор, самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват за ОЗМ, държавните служители назначени по Закона за държавния служител, морските лица, военнослужещите и други.

Нужно е да са изпълнени едновременно следните три условия:

  • към началото на отпуска лицата да са осигурени за ОЗМ;
  • да притежават не по-малко от 12 месеца осигурителен стаж като лица осигурени за ОЗМ
  • работодателят да им е разрешил използването на съответният вид отпуск.

Майката, която е осигурената за общо заболяване и майчинство има право на парично обезщетение при бременност и раждане до 410 календарни дни, от които 45 дни са преди раждането.

Нека  уточним как се изчислява сумата на паричното обезщетение за бременност и раждане – тема, която е актуална за всяка бъдеща и настояща майка.

Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно възнаграждение по ведомост или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени – респективно дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за ОЗМ за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане. Като разбира се парично обезщетение за един ден не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Освен това  не може да бъде и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната. 

Много хора си мислят, че обезщетението за бременност и раждане се изчислява на база брутната заплата, която получават. Това не е така. Да разгледаме един пример в който една млада майка е получавала в последните 24 месеца (преди да използва отпуск за бременност и раждане) брутно възнаграждение 10 000лв. месечно. Тя няма да получи обезщетение на база своята заплата от 10 000лв. То ще бъде изчислено на база осигурителния доход, който в случая ще е равен на максималния осигурителен доход.

С разгледания пример сумите са със значителна разлика, тъй като максималния осигурителен доход е 3750лв. (от 01.01.2024г., преди тази дата бе 3400лв.). И да обобщим – сумата, от която се изчисляват паричните обезщетенияне може да бъде по-голяма от максималния месечен размер на осигурителния доход за съответния период.

В днешно време все по-често се среща хората да работят на повече от едно основания, при различни работодатели. Паричните обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за ОЗМ по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване, се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията. Важното тук, което следва да се отбележи е, че те трябва да представят пред всеки от работодателите си отделни екземпляри болнични листове за бременност и раждане, съответно отделни заявления-декларации.

В този случай при посещение на лекар или при изписване от болнично заведение следва да информират и изискват съответните документи – допълнителни болнични листи, издадени за съответните правоотношения.

Всеки, който се интересува и иска да изчисли своето прогнозно обезщетение за бременност и раждане може да използва за тези цели калкулатори на Националния осигурителен институт. Може да последвате следния линк: https://reps.nssi.bg/CalculateMaternityBenefits/. За да използвате тази услуга е нужен Персонален идентификационен код издаден от НОИ.

След като използват отпуска за бременност и раждане младите майки имат право и на отпуск за гледане на дете до 2-годишна възраст. В този случай обезщетението не е обвързано като съотношение с неговия осигурителен доход. Размерът бива определян ежегодно на база Закона за бюджета на ДОО. За 2024г. това е 780лв. за един пълен месец.

Често пъти се дебатира темата за майчинството в България и по-конкретно правата и привилегиите на българската майка, тъй като в сравнение с останалите европейски държави отпуска тук е значително по-дълъг. Дали обаче ако бъде погледнато от финансова гледна точка българската майка има предимства? Има ли еднакви права при прием в детски ясли и градини и не по-малко важно условията в тях отговарят ли на нуждите на децата? Оставяме тези теми на размисъл за Вас.

Тагове:

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: