Какво е ЧМР?

ЧМР или СМR, това е международна товарителница за автомобилен транспорт с леки и товарни автомобили, ремаркета и полуремаркета по шосе, която се приема като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния пункт за разтоварване. Така нареченият също пътен лист ЧМР, може да определим и като тристранен договор между страните : изпращач, превозвач и получателя на стоката, като Образецът се състои от седем с еднаква поредна номерация части и се изготвя в три екземпляра  на три езика, като това дава възможност товарителницата да бъде приета и призната в цяла Европа. Транспортният документ задължително трябва да присъства при транспортирането на пратката, при преминаване през граници и проверка от митниците.

С най- голяма отговорност при транспортирането по силата на тази международна товарителница е превозвачът, който е отговорен за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за евентуална забава при доставянето му.

В товарителницата трябва да присъстват подписите на изпращача на товара- товарителя, превозвача и получателя. Първият оригинален екземпляр (в червен цвят) се предава на изпращача след сключване на превозния договор. Вторият екземпляр (в син цвят) придружава товара се предава на получателя на товара срещу неговия подпис. Третият екземпляр (в зелен цвят) се задържа от превозвача след извършването на превоза.

СМR – ЧМР Конвенцията се прилага освен при международни сухопътни превози, също и в случай, в които автомобилите се превозват по море, железопътен транспорт или по въздух и стоките не се разтоварват от превозното средство. В тези ситуации Конвенцията важи за целия период на превоза. Важна особеност обаче, е че тя не се прилага при превози, извършвани в обсега на международните пощенски конвенции, при превоза на тленни останки и при превоза на вещи при промяна на местожителство.

Актуално към: 01.06.2021 г.

 

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 45 високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.