Считано от 01-ви януари 2018г. минималната работна заплата се повишава на 510 лв. За 2017г. този размер бе 460 лв. Увеличението засяга минималните възнаграждения във всички икономически дейности и длъжности, а също така и часовата ставка, която е неизменно свързана с начисленият месечен доход.

Всеки един работодател е задължен да увеличи възнагражденията на служителите, които работят на минимална ставка без да е необходимо да се подписва нов договор. Увеличението е законово регламентирано и не подлежи на договаряне между страните. Сумата се отнася за пълен работен ден от 8 часа при 5-дневна работна седмица.

Съгласно чл. 118 ал. 3 от КТ работодателят има правото при увеличение на възнаграждението да извърши това едностранно.