С решение на Министерски съвет от края на декември 2016-та година минималната заплата в страната става 460 лв. от януари 2017-та година.

През 2016-та размерът на минималната работна заплата беше 420 лв.

Припомняме на работодателите, че това ще повиши разходите им във връзка с бюджетите за заплати, както и плащанията им към държавата за социални осигуровки и данък общ доход за служителите, като първият падеж е за осигурителните вноски  – 25-ти февруари 2017-та – обхваща начисленията за първия месец на годината.

В добавка от 01.01.2017 г. се увеличава и осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 1% за всички лица, което ще доведе до допълнително увеличение на разходите за възнаграждения.