Митническа декларация и въвеждане на Специален режим за дистанционни продажби на стоки от страни извън ЕС

Публикувано: 03/08/2021|Категории: Данъчно законодателство|Тагове: |

Митническата декларация (МД) е акт, с който лицето посочва желанието си да включи дадени стоки в една от митническите процедури, които представляват основание за започване на митнически процеси, като например изчисляване на мито. Всички стоки, преназначени за включване в митническа  декларация, освен тези, предназначени за свободна зона, следва да бъдат описани в митническата декларация. Или най- общо казано МД е първичен счетоводен документ, с който се декларира внос на суровини, материали, стоки или материални активи от доставчик, който се намира извън Европейския Съюз (ЕС), както и износ за получател, извън ЕС.

Митническите декларации се подават по електронен път, но някои стоки могат да бъдат декларирани устно или чрез друг акт, който се счита за декларация. В допълнение, може да се подаде митническа декларация и на хартия. Същата Декларация се съставя по образец и ред, одобрен от Министъра на Финансите. Образецът на Митническата Декларация съдържа необходимите реквизити, за да се изчисли митническата облагаема стойност, дължимите мита, акцизи и данък върху добавената стойност (ДДС).

Считано от 1 юли 2021г. се премахва прагът за освобождаване от ДДС на стоки от 22 евро (за България прагът бе 30 лева), в резултат на което всички стоки, внесени в ЕС, ще бъдат облагани с ДДС, независимо от тяхната стойност. Заедно с премахването на освобождаването от ДДС за внос на стоки с ниска стойност, в националното ни законодателство се въвеждат две опростявания за събиране на ДДС при внос на пратки със собствена стойност, които не превишават 150 евро:

  1. Специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии (обслужване на едно  гише при внос – IOSS), който улеснява събирането, декларирането и плащането на ДДC за доставчици, които внасят стоки от страни извън EC към крайни получатели (клиенти) в EC, като начисляват ДДС в момента на покупката. На практика това означава, че тези доставчици и електронни интерфейси могат да събират, декларират и плащат директно ДДC на избраните от тях данъчни органи, вместо клиентите да плащат данъка при внос в момента на доставката на стоките.
  2. Специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос,  при който титулярят на разрешението за отсрочено плащане (митническия представител – пощи или куриер) начислява дължимия ДДС при внос на получателя и в последствие го заплаща на Агенция „Митници“.

Във връзка с описаните по-горе промени, от 01.07.2021 г. се въвежда Митническа декларация с намален набор от данни по колона Н7 от приложение Б на Делегирания регламент на Комисията (EC) 2015/2446.

Актуално към: 03.08.2021 г.

 

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 45 високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни:

    Всички статии