Какво трябва да знаем за осигуровките и данъците в България при изплащане на заплати по трудов договор и по договор за управление и контрол

Автор: Публикувано: 15/11/2023Актуална към: 14/11/2023
Anagami / Статии / Данъчно законодателство / Какво трябва да знаем за осигуровките и данъците в България при изплащане на заплати по трудов договор и по договор за управление и контрол

В статията ще разгледаме най-общо какви данъци и осигуровки следва да бъдат начислени при изплащане на възнаграждения по трудов договор, а и по договор за управление и контрол (накратко ДУК).

Тези два вида правоотношения имат своите прилики и разлики, но в случая данъчната и осигурителната тежест е абсолютна еднаква. Така че говорейки за изчисляване на осигуровки и данъци при начисляване на заплати по трудово правоотношение, информацията е валидна и за това при ДУК.

Това е важна информация, както за всеки един работодател, който има план да наеме лица,така и за всяко заето лице.

Към днешна дата за всяко лице, което работи по трудово правоотношение в България се плащат пет вида осигуровки и един вид данък общ доход. Това са:

ДОО

Това е фонда, които събира средства за изплащане на  държавна пенсия. Нарича се Държавно обществено осигуряване и е осигурителната вноска с най-голям размер.

За лицата родени след 31.12.1959г. и работещи при 3-та категория труд (най-общия случай) тя възлиза на 14,8%, а за осигурените лица, родени преди 01.01.1960г. е 19,8%.

Важно е да се отбележи, че всички осигурителни вноски се поделят между работодател и работник в отношение 60 на 40. Какво означава това – работодателя поема 60% от тежестта, а служителя своите 40%.

ДЗПО

Допълнително задължително пенсионно осигуряване. Това е вноска за т.нар. втора допълнителна пенсия и се внася за осигурените лица, които са родени след 31.12.1959година.

Вноската по ДЗПО възлиза на 5% и е поделена  между работодател/работник стандартно в отношение 60:40 (2,8%:2,2%).Средствата, които постъпват от всяко едно осигурено лице по този фонд се управляватот лицензирани пенсионноосигурителни дружества. За разлика от сумите по фонд ДОО, в ДЗПО натрупаните вноски се инвестират, може да се наследяват и осигуреното лице има лични права над тях.

Фонд НЗОК

Здравно осигуряване – тази вноска е 8% от осигурителния доход.

4,8% е за сметка на работодателя и 3,2% е за сметка на наетото лице. Тази вноска дава право на осигуреното лице, в случай на нужда, да получи финансова помощ при използване на определени медицински грижи. Финансира се от Националната Здравноосигурителна каса и може да покрие необходимите средства за лечение, частивно или цялостно, зависи от конкретния случай.

За осигуряване в случай на Безработица

Тази вноска се плаща, за да имаме право на обезщетение за безработица, когато временно се окажем без работа. Разбира се нужно е да покриваме и  други условия. Фонд „Безработица” възлиза на 1% от осигурителния доход на работещото лице, като 0,60% е за сметка на работодателя, а 0,40% – за работника.

За Общо заболяване и майчинство (ОЗМ) – Размерът  е 3,5%.

Разпределена е отново 60 на 40 работодател:работник или 2,1%:1,4%.Това е осигуровка за майчинство и временна неработоспособност. Характерното за тази осигуровка е, че самоосигуряващите се лица не са задължени да я плащат. При започване на дейност имат право да изберат дали желает да я внасят или не. Съответно ако се откажат от нея нямат право да използват обезщетения за временна неработоспособност и майчинство.

Докато за всички работещи служители по трудов договор, а и договор за управление и контрол, фонд ОЗМ е задължителен.

Освен всички осигурителни фондове, които вече разгледахме, работодателите плащат вноска и за фонд Трудова злополука и професионална болест. Тя е диференцирана вноска и варира от 0,4% до 1,1% от осигурителния доход на лицата, назначени по трудово правоотношение. Размерът се определя според кода на икономическата дейност на дружеството. Фонд ТЗПБ е изцяло за сметка на работодателя.

Важно е да отбележем, че българското законодателство е определило минимален и максимален осигурителен доход. Към момента те са съответно 780лв. и 3400лв.

Какво се случва, когато лице има брутно възнаграждение над максималния осигурителен доход? Нека вземем за пример 4000лв. месечно възнаграждение – осигурителни вноски се начисляват до максималната определена сума т.е 3400лв.

По-долу ще разгледаме пример за изчисляване на дължимите осигуровки и данъци, за да може нагледно да се изясни принципа.

Нека сега обърнем внимание и на Данък общ доход- ДОД

При начисляване на възнаграждения по трудови правоотношения, освен осигурителни вноски следва да бъде начислен и удържан ДОД. В България този данък има единна ставка и тя е 10%. Дължимият размер се начислява върху данъчната основа и е за сметка на наетото лице. Ще изясним накратко как се определя данъчната основа и как се изчислява този данък: от брутното възнаграждение се изваждат начислените осигурителни вноски за сметка на лицето (40-те %, които са за сметка на работещото лице).

Това е данъчната основа и е базата, от която се начислява 10% ДОД. За жалост на много хора, при определяне на дължимия ДОД няма минимален или максимален облагаем доход. С 10% би се обложило възнаграждение и от 1000лв. и от 10 000лв.

Разбира се в частни случаи, като например при използване на отпуск за временна нетрудоспособност, лица с валидни ТЕЛК решения и инвалидност над 50%, при някои обезщетения начислени на различни основани от Кодекса на труда, данъчната основа и дължимия данък общ доход биха се пресметнали по различен начин.

Както обещахме ще разгледаме нагледно чрез два примера какви осигурителни вноски и данъци следва да бъдат начислени при две различни възнаграждения.

Също така може да използвате за справки нашите калкуалтори. Разработени от специалистите на Anagami, те са изключително полезни и удобни.

При брутно възнаграждение от 1500лв. месечно на наето лице родено след 31.12.1959г. и работило при условия на 3-та категория труд начислените осигурителни вноски биха били:

За сметка на работодателя осигурителните вноски са 18,92% или общо 283,80лв. (при ТЗПБ 0,4% ).

За сметка на работника общите начислени осигурителни вноски за трите фонда ДОО, ДЗПО и НЗОК са в размер на 13,78%, което е 206,70лв.

В този случай данъчната основа за определяне на дължимия ДОД ще е:

1500лв. – 206,70лв.= 1293,30лв.

ДОД ще е равен на 1293,30лв. х 10% = 129,33лв.

Всичко удръжки на служителя са 129,33лв.  + 206,70лв. или Общо: 336,03лв.

Нетно възнаграждение: 1500 – 336,03 = 1163,97лв.

Общ признат разход за работодателя е брутното възнаграждение + осигуровките за сметка на работодателя, а именно 1500 + 283,80 = 1783,80лв.

Нека разгледаме пример и в случай, че възнаграждението е над максималния осигурителн праг. Например при брутна заплата от 4500лв.

Осигуровките за сметка на работодателя ще са: 3400 х 18,92% = 643,28лв.

Осигуровки за сметка на служителя: 3400 х 13,78% = 468,52лв.

ДОД ще е: 4500 – 468,52 = 4031,48лв. е данъчната основа. Ставката е 10% следователно дължимият ДОД ще е в размер на 403,15лв.

Всичко удръжки от служителя: 871,67лв.

Нетно възнаграждение: 3628,33лв.

Всичко признати разходи за дружеството са 5143,28лв.

Изчисленията са направени в случай, че става дума за лице работещо при условията на 3-та категория труд.

За управлението на всеки един бизнес от важно значение е ръководството да е наясно какви разходи са нужни, за да определя възнагражденията на своя персонал.

Когато наред с перфектния бизнес план, стои качествен екип, много упорита работа, мотивация, прогнозни приходи, но и ясни планирани разходи, това е сигурна стъпка към успеха.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: