Промени в Българското законодателство за 2022г.

Автор: Публикувано: 23/05/2022Актуална към: 01/09/2022
Начало / Данъчно законодателство / Промени в Българското законодателство за 2022г.

Направените промени за 2022г. като цяло не са големи, но основната цел е максимално доближаване до Европейското законодателство. Ще представим накратко промените, които биха Ви засегнали като наши клиенти.

В началото на 2022г. бяха обнародвани следните промени:

Първата промяна е във връзка с чл.12, ал.3 от Закона за Търговския регистър. Отпадна таксата за подаване на ГФО, Консолидирани ГФО и Годишен доклад за дейността на дружеството.

Следващата промяна е свързана със Закона за регистър Булстат. Тя бе необходима, за да се подобри защитата на личните данни. До скоро ФЛ (физическо лице), упражняващите занаятчийска дейност и свободна професия, както и  тези регистрирани в регистъра за Булстат, бяха вписвани по ЕГН или чрез ЛНЧ. В сила от 04.01.2022г. с цел по-добра защита, тези кодове бяха заменени с нови девет цифрени номера (ЕИК). Всяко лице, което желае може да прави справка с новите кодове в сайта на Агенция по вписвания. Необходимо е да добавите новият вид справка или по точно „Стар-Нов код”.

В тази връзка физическите лица с променен Единен идентификационен код по Булстат, притежаващи касов апарат, трябва да го дерегистрират, за да се смени фискалната му памет и да ги регистрират в НАП отново.

Другата промяна засяга Закона върху данък добавена стойност (ЗДДС), като тук вече попадат и ваучерите за храна. Причината е в несъответствие с Европейските правила относно ДДС върху ваучерите за храна. Ваучерите ще се облагат като всеки друг ваучер, в зависимост от вида на класифицирането им. До края на 2022г., няма да се променя намалената данъчна ставка в размер на 9%, за хотелиери, туристически агенции, услуги за използване на съоръжения за спорт, доставка на книги, доставка на храни, бебешки пелени и други, касаещи чл.66 от ЗДДС.

Относно Закона за данъците върху доходите на физическите лица – бе обявен срокът за подаване на Годишната данъчна декларация от физически лица, извършващи търговска дейност, както и земеделски стопани, включително и ЕТ, остава непроменен, а именно от 01.03.2022г до 30.06.2022г. За останалите физически лица срокът остава същия – от 10.01.2022г. до 30.04.2022г. Срокът за плащането на данък по ЗДДФЛ за ФЛ извършващи търговска дейност е 30.06.2022г., а за останалите ФЛ е 30.04.2022г.

Промяна, която беше направена в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е с цел намаляне на случаите на злоупотреби и отклонение от данъчното облагане. Тази промяна засяга само текущата 2022г., и тя е свързана с ваучерите за храна по чл. 209, ал.1 от ЗКПО. А именно увеличена е сумата от 80лв на 200лв, която няма да бъде облагана с данък върху разходите. Ако сумата бъде превишена се облага с 10% данък върху разходите. Тази сума се отнася за един месец, но ако решите да изплатите ваучери за два месеца наведнъж, с обща стойност от 400лв., това не се счита за надвишаване на определената сума от 200лв, тъй като превишението се смята месечно за всяко наето лице.

Ако в качеството си на работодател  Вие решите да изплатите ваучери за храна на стойност 250лв. месечно, за превишение се смятат 50лв., които ще подлежат на облагане с 10% данък по чл.204, ал.1, т2 б) от ЗКПО. По някаква причина, ако бъде установено, че изплатените ваучери дори и на стойност от 200лв, не отговарят на изискванията в закона, то тогава ще бъде обложена цялата сума с данък върху разходите.

Сроковете , които са регламентирани в ЗКПО, относно подаване на Годишна данъчна декларация, Отчет за дейността  на юридически лица, остават същите като предходната година, а именно от 01.03.2022г до 30.06.2022г.

Друга съществена промяна, която засяга пряко бизнеса е промяната на минималната работна заплата считано от 01.04.2022г. от 650лв. на 710лв. Разбира се тази промяна оказва влияние и на дължимите осигурителни вноски.

Предстоят още промени в данъчното ни законодателство, които ще влязат след средата на 2022г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. На първо място ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...