Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021г.

Автор: Публикувано: 23/03/2021Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Данъчно законодателство / Промени в Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021г.

В Държавен вестник, бр. 104 от 08.12.2020 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗИДЗДДС), с преходните и заключителните разпоредби на който са приети следните промени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО):

Променен е срокът за деклариране, чрез подаване на годишните данъчни декларации (ГДД), и внасяне на годишните данъци по реда на ЗКПО – до 30 юни, като се въвежда и начална дата – 1 март.                                Тази промяна се отнася до:   

 • ГДД по чл. 92 от ЗКПО и срока за внасяне на дължимия годишен корпоративен данък,
 • ГДД на бюджетните предприятия и срока за внасяне на дължимия годишен алтернативен данък,                                                          
 • ГДД за дейността от опериране на кораби и срока за внасяне на дължимия годишен алтернативен данък,
 • Подаването на годишен отчет за дейността от организаторите на хазартна дейност.

Променен е и срокът за внасяне на данък върху разходите, който подлежи на деклариране заедно с годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – до 30 юни на следващата година.

Новите срокове за деклариране и внасяне на данъците са приложими и за 2020 г. Във връзка с изместването на датата на деклариране и внасяне на годишния корпоративен данък – в срок до 30 юни на следващата година, са приети и промени в авансовите вноски по ЗКПО, а именно:

 • Възникването на задължение за авансови вноски за дадена данъчна година, както и определянето им като месечниили тримесечни, зависи от нетните приходи от продажби за годината, преди предходната година.
 • Авансовите вноски за текущата календарна година вече няма да се декларират с ГДД, а с новадекларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.
 • Крайният срок за подаване на коригиращата Декларацията е до 15 ноември.
 • Месечните авансови вноски се внасят, както следва:
  • за м. януарифевруарии март – в срок до 15 април на текущата година;
  • за м. от априлдо ноември – в срок до 15-то число на месеца, за който се отнасят;
  • за м. декември– в срок до 1 декември на текущата календарна година.
 • Изменено е допустимото превишение на корпоративния данък над определените авансови вноски – от 20 на сто на 25 на сто, в който случай се дължи лихва за забава.

 

 

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: