Съществената разлика между приходи и паричен поток

Автор: Публикувано: 14/11/2023Актуална към: 14/11/2023
Anagami / Счетоводство / Съществената разлика между приходи и паричен поток

Съществената разлика между приходи и паричен поток

Приходите и паричният поток са два важни финансови показателя, които играят критична роля в оценката на финансовото здраве на една компания. Макар че често се използват интегрирано и се приемат като едно и също нещо, те се различават значително. В тази статия ще разгледаме същността на разликата между приходи и паричен поток, ще предоставим примери и ще разгледаме важността на разбирането на тези два понятия.

Секция 1: Приходи

1.1 Какво са приходите?

Приходите са сумата от парични средства, която една компания генерира от продажбата на своите продукти или услуги. Те представляват валутната равностойност на всички продажби през определен период, като начинът на заплащане на съответстващите приходи не е част от този показател.

1.2 Пример за приходи

Нека разгледаме пример: компанията „Вкусни Пици“ продава пици и за последния месец генерира приходи от 10 000 лева от продажбите си на пици. Тези 10 000 лева представляват приходи за компанията за този месец. Те са генерирани от продажба на пици в заведение, както и от онлайн поръчки на пици, които се доставят по домовете. Начинът на заплащане на пиците не променя факта, че има продадени пици за 10 000 лв.

Секция 2: Паричен поток

2.1 Какво е паричен поток?

Паричният поток представлява движението на парични средства, които влизат и излизат от компанията в определен период. Той отразява реалните парични движения на бизнеса, включително приходите, разходите и инвестициите.

2.2 Пример за паричен поток

Нека продължим с примера на „Вкусни Пици“. Паричният поток на компанията за същия месец включва следните елементи:

 • Приходи от продажби на пици: 10 000 лева
 • Платени наеми за наемното помещение: -2 000 лева
 • Заплати на служителите: -3 000 лева
 • Покупка на суровини за приготвянето на пици: -2 000 лева
 • Направени инвестиции в нова печка: -5 000 лева

Общият паричен поток за компанията за този месец е:

10 000 лева (приходи) – 2 000 лева (наеми) – 3 000 лева (заплати) – 2 000 лева (суровини) – 5 000 лева (инвестиции) = – 2 000 лева

Това означава, че компанията има негативен паричен поток през този месец, което означава, че тя изразходва повече пари, отколкото генерира от продажбите си. Трябва да имаме предвид, че в така посоченият пример компанията събира 100% от приходите си в същия месец, в който ги генерира.

Секция 3: Разликата между приходи и паричен поток

3.1 Същностна и времева разлика

Главната разлика между приходите и паричния поток е същностна, но и времева. Приходите отразяват стойността на продажбите, независимо дали парите са били получени или не. Паричният поток, от друга страна, включва движение на налични пари и парични еквиваленти, които влизат и излизат от компанията. Това означава, че паричният поток отразява реалните финансови движения в определен момент във времето.

По просто казано, приходите са това, което сте изкарали, а паричният поток е тази част от изкараното, която реално сте получили. От гледна точка на разходите и паричният поток нещата стоят по същият начин. Разходите са това, което дължите на екипа и контракторите, а паричният поток свързан с тях е тази част от задълженията, която е реално изплатена през определен период.

3.2 Пример на разликата

За да изясним тази разлика, представете си следната ситуация: компанията „Вкусни Пици“ е продала 100 пици на обща стойност 1 000 лева на клиенти, които са избрали да платят след месец /залагаме, че са имали такава опция/. Това ще бъде отразено като приход от 1 000 лева в отчета за приходите, но паричният поток няма да се увеличи с налични пари, защото парите все още не са получени в този конкретен месец и ще бъде 0 лв.

Ако следващият месец нямаме продадена нито една пица, но сме получили 1000 лв. от продадените пици в предния месец, то ще имаме 1000 лв. паричен поток и 0 лв. приход в този месец.

Секция 4: Значението на същността

4.1 Управление на паричния поток

Разбирането за различието между приходите и паричния поток е от съществено значение за успешното управление на паричните ресурси на компанията. Ако компанията генерира приходи, но има негативен паричен поток, това може да доведе до финансови затруднения и ликвидни проблеми, но може да означава, че сте извършили инвестиции или че имате проблеми със събираемостта.

Управлението на паричния поток включва планиране и мониторинг на паричните средства, за да се осигури, че компанията винаги разполага с достатъчно налични средства, за да покрива своите задължения на постоянна база до необходимата степен.

4.2 Инвестиционни решения

Разминаването между приходите и паричния поток също може да влияе на инвестиционните решения на компанията. Ако компанията генерира значителни приходи, но има негативен паричен поток поради инвестиции или други разходи, тя може да се насочи към източници на финансиране като заеми или емисия на акции или може да реши да преструктурира начина, по който генерира разходи. Разбирането на тези икономически елементи помага на компанията да вземе информирани решения относно финансовата си стратегия и инвестициите.

4.3. Управленски решения

Принципите според които една компания генерира приходи, придобива реално приходите като ги събира и как тези два процеса се съчетават времево е основата на изграждането и управлението на този бизнес и всички процеси в компанията започват и приключват от тази точка. Ето защо, ясното виждане на този кръговрат като част от общата система е ключово и основополагащо за управлението.

Секция 5: Заключение

Съществената и концептуална разлика между приходите и паричния поток е важна за разбирането на финансовото здраве и устойчивост на един бизнес. Компанията е като жив организъм и нашата задача е да се стремим да разбираме процесите, които протичат в този организъм, да ги подобряваме и да способстваме със стратегия и действия за създаването на нови процеси. Всеки успешен бизнес трябва да бъде в състояние да анализира и разбира как приходите и паричният поток влияят върху неговата финансова стабилност, растеж и пазарна позиция.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: