Ако сте самоосигуряващо се лице, можете да промените вида на осигурителните вноски, които ще бъдат дължими през новата година до края на месец януари. Това се случва чрез подаване на декларация по образец в ТД на НАП по регистрация на лицето.

Самоосигуряващите се лица по свое желание могат да се осигуряват за фонд „Общо заболяване и майчинство“,  като съответното осигурително обстоятелство  дава възможност да се възползвате от плащанията на социалната ни система като осигурени лица срещу по-висок процент на осигуровката.  Ако те сте декларирали желанието си да бъдете осигурени за рисковете в областта на временна неработоспобност можете да направите това сега или да се откажете от тази осигуровка и да намалите сумата дължима за вноски към бюджета.

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 01.01.2017 г. е 460 лв., което неминуемо ще доведе до ръст на сумата на осигуряване независимо от това дали ще промените процента, върху който внасяте осигуровки.