Как изкуственият интелект навлиза във финансовата индустрия и ще замени ли счетоводната професия?

Автор: Публикувано: 04/01/2024Актуална към: 06/01/2024
Anagami / Бизнес / Как изкуственият интелект навлиза във финансовата индустрия и ще замени ли счетоводната професия?

Изкуственият интелект (ИИ) навлиза във финансовата сфера чрез различни приложения и технологии, които подпомагат и променят начина, по който се извършват финансовите операции и процеси.

Тази трансформация променя и начина, по който е организиран човешкият труд. Ето някои от основните начини, по които ИИ се използва във финансовата сфера:

1. Анализ на данни и прогнозиране

Изкуственият интелект може да бъде използван за анализ на големи обеми данни и прогнозиране на финансови показатели, като инвестиционни тенденции, кредитен риск, пазарни движения и други. Това позволява по-точни и бързи решения въз основа на анализа на данните.

2. Роботизиран процес на автоматизация (RPA)

Изкуственият интелект може да бъде използван за автоматизация на рутинните и повтарящи се задачи във финансовите операции. Това включва обработка на фактури, генериране на отчети, проверка на съответствието с регулаторни изисквания и други.

3. Виртуални асистенти и чатботове

Създаване на виртуални асистенти и чатботове, които могат да отговарят на финансови въпроси, да предоставят информация за сметки и услуги, да помагат в процеса на клиентско обслужване и др. Това подобрява ефективността на комуникацията и достъпа до информация.

4. Рисков анализ и управление

Иидентифициране на потенциални рискове във финансовите операции и портфейли. Той може да анализира и моделира различни сценарии и да предоставя решения за управление на риска.

5. Инвестиционно и търговско решение

Изкуственият интелект може да помага в процеса на вземане на инвестиционни и търговски решения. Той може да извлича информация от различни източници, да изпълнява анализи и да предоставя препоръки за портфейла и търговските стратегии.

Тези са само някои от начините, по които изкуственият интелект навлиза във финансовата сфера и начина, по който функционира световната икономика. С развитието на технологиите, се очаква влиянието и приложенията му във финансите да се разширяват и развиват още повече.

Но може ли изкуственият интелект да замени счетоводната професия?

Изкуственият интелект (ИИ) може да изпълнява оперативни задачи, които са свързани със счетоводните бизнес процеси и да подпомогне професионалистите в областта, като увеличи тяхната производителност и ускори скоростта за обработка на необходимите данни.

Напредъкът в областта на ИИ и автоматизацията на процесите в счетоводството имат потенциал да променят начина, по който се извършват определени счетоводни дейности в тяхната основа. Въпреки това, като цяло, ИИ не може да замени счетоводната професия.

Счетоводството изисква не само обработка на данни и изчисления, но и тълкуване, анализ и преценка на финансовата информация. Счетоводителите са отговорни за разбиране на сложните финансови принципи и извличане на смисъл от финансовите отчети, което изисква човешки преценка от гледна точка на голям спектър от фактори и професионални умения.

Също така, счетоводителите често работят със специфични клиентски нужди, които изискват индивидуално внимание и присъствие, умение за установяване конкретните нужди на клиента, дори самият клиент да не е наясно с тях, способност за вникване в начина, по който един бизнес функционира из начало и от там за избор на най-правилните тълкувания на данъчните събития от гледна точка на законодателство, счетоводни стандарти в една или повече юрисдикции, бъдещите бизнес планове на конкретната бизнес структура, която би могла да се състои от много и различни бизнес единици с разнородни дейности в различни държави и континенти.

Изкуственият интелект може да бъде полезен инструмент за автоматизация на рутинните задачи в счетоводството, като:

 • обработка на фактури,
 • класификация на транзакции, активи, стоки и счетоводни елементи на приходите и разходите,
 • генериране на отчети,
 • попълване на справки,
 • извличане на данни обединени на определен принцип.

Това може да освободи счетоводителите от време, което да ползват за по-стратегически и аналитични дейности.

Интегрирането на форми на изкуствен интелект в счетоводството може да доведе до по-ефективни процеси и подобрение на точността и скоростта на обработката на данни, намаляване на времето за корекция на грешки, намаляване отклоненията при първично въвеждане на данни и от там появата на грешки, развитие на организацията на счетоводните екипи в посока намаляване обемите на по-ниско квалифицираните задачи за сметка на тези, които изискват висока квалификация.

Специалистите по счетоводство ще продължават да бъдат важни за интерпретирането на данните и предоставянето на съвети на базата на финансовата информация от гледна точна на комплексни аспекти като данъци, счетоводни стандарти и регулации и бизнес целите на клиентите, които изискват човешко вмешателство и експертиза.

Обобщено, въпреки напредъка на изкуствения интелект и автоматизацията, счетоводната професия все още изисква хора със специфични знания и умения, които не могат да бъдат заменени. Счетоводителите могат да използват изкуствен интелект като инструмент, който да ги подпомага в техните задачи и да им помага да работят по-ефективно, точно, бързо, производително.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: