Ние знаем, че на клиентите им се налага да боравят с цифри, понякога  много повече от колкото им се иска, но в крайна сметка няма значение дали имате галерия, пишете реклами или сте в развлекателния бизнес…ще се сблъскате с цифрите. И да, това е задължително. Нещо като смъртта и данъците.

Ето защо предлагаме на арт хората, няколко идеи, които според нас ще им помогнат да се отърсят от стреса при работата с цифри в техния бизнес:

  1. Не мислете за самите цифри. Те са изражение на вашия успех. Затова мислете за този успех и за неговото движение.
  2. Когато трябва да правите плащания и да разписвате документи, мислете за тях като за част от пътя нагоре, а не като за „защо точно на мен“ – задължение.
  3. Комуникацията с адвокат и счетоводител ще е наложителна по много причини, но как иначе ще разпръсквате вашата енергия и ентусиазъм, в това, което правите. Няма как. Трябва да построите бизнеса.
  4. Правенето на изчисления е другият момент, с който ще се сблъскате. Приходите и разходите трябва да имат определено отношение едни към други, за да излезете на печалба. Случайно избраните крайни цени или генерирани разходи няма да доведат до нищо добро. Затова – забавлявайте се докато си представяте същината на това, което ще правите и покрай него сметнете „това-онова“.
  5. Намерете мисли на известни предприемачи за финансите – ще ви помогне да осъзнаете тяхното място в картинката.
  6. Измислете си ваш начин, но не игнорирайте финансовата страна на бизнеса. Това е все едно да игнорирате половината бизнес.