Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Автор: Публикувано: 06/04/2021Актуална към: 01/09/2022Тагове:
Anagami / Статии / Данъчно законодателство / Вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС

Българско дружество регистрирано по ЗДДС , което не е дилър на стоки втора употреба, по смисъла на закона закупува употребяван лек автомобил от Германия (автомобилът е регистриран в КАТ като лек 4+1). Употребяваният автомобил е закупен за нуждите на фирмата и ще се ползва във връзка с дейността й. Немската фирма е регистрирана по ДДС по немското законодателство, но не е дилър на стоки втора употреба, издава фактура, в която посочва, че стойността във фактурата е без ДДС по немското законодателство. Как се третира тази сделка по нашето законодателство – ВОП ли е и следва ли протокол по чл. 117? Ако следва протокол по чл. 117, как да се отрази в дневниците за покупките и продажбите?

При посочените обстоятелства за българската фирма е налице вътреобщностно придобиване на стока в хипотезата на чл. 13, ал. 1 от ЗДДС. Основание за това е фактът, че е придобита стока (лек автомобил) от доставчик, регистриран за целите на ДДС в Германия, т.е. в друга държава членка. В такива случаи на основание чл. 84 от закона данъкът за придобиването е изискуем от лицето, което го извършва.

Данъкът за вътреобщностните придобивания става изискуем по реда на чл. 63 от закона и съгласно ал. 3 на този член става изискуем на 15-ия ден на месеца, следващ месеца, при който е възникнало данъчното събитие за придобиването или на датата на издаването на фактурата за доставката на придобитата стока, ако тя е издадена след възникването на данъчното събитие, но преди настъпването на този 15-и ден.

Данъчна основа за определяне размера на данъка е левовата равностойност на стойността на придобитата стока, посочена във фактурата, увеличена с всички други определени в чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъци, такси, комисиони, застраховки и пр. плащания, свързани с придобиването.

Данъкът за придобиването се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона не по- късно от 15 дни след датата, на която данъкът за него е станал изискуем. Данните от протокола се отразяват в колони 13-15 на дневника за продажбите и в клетки 11 и 12 на справката декларация по ДДС за съответния данъчен период.

При наличието на условията, определени с чл. 68-71 от ЗДДС и отсъствие на ограниченията, регламентирани с чл. 70, ал. 1 от закона, начисленият данък е с право на данъчен кредит, който в зависимост от целите, за които се използва автомобилът, може да бъде пълен или частичен. Този кредит може да бъде ползван в периода на начисляването на данъка или в един от следващите дванадесет данъчни периода. Това се реализира, като данните от протокола се посочват в дневника за покупките и в справката декларация за съответния данъчен период. В зависимост от конкретните обстоятелства те се отбелязват в колони 10 и 11 или 12 и 13 на дневника и 30, 31 или 32 на справката декларация за периода.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: