Сигурно се чудите какво се случва ако някой от съдружниците в ООД иска да напусне?

Пожелаваме на всички да нямат проблеми със съдружниците си, но това, което практиката показва е че е добре на бъдем подготвени за всичко.

Като съдружник имате право да подадете предизвестие по чл. 125 ал.3 от Търговския закон. С него уведомявате другия съдружник, че прекратявате членството си.

Най-краткият срок това да се случи е 3 месеца, посочен именно в чл. 125 ал.3 от ТЗ.

Уреждането на имуществените въпроси е отделно събитие от самото прекратяване и се извършва въз основа на счетоводен баланс към дата края на месеца, в който е настъпил момента на фактическото излизане от фирмата, а именно – след изтичане срока на предизвестието.  Подялбата може да се направи на добра воля между съдружниците или по съдебен ред.

Поради влошени лични отношения обикновено предизвестието се връчва чрез нотариална покана.

Възможно е след информирането при наличие на недоволни от обстоятелствата съдружници да се премине към некоректно отношение, за което ние искаме да имате едно на ум.

Примери, които можем да дадем от практиката и трябва да имате предвид са:

  • Подписването на договори със задна дата от някои от съдружниците/управители/, с които задължават дружеството с определени суми към други лица и тези суми изведнъж се оказват изискуеми, като е възможно и фирмените сметки да бъдат запорирани
  • Взимане на разходи под формата на фактури без плащане към тях или това е /отново/скрито прехвърляне на имуществото
  • Прехвърлянето на имоти, стоки, машини и други активи чрез издаване на фактури с цел да не фигурират в дружеството към датата на подялба на имуществото
  • Предизвикване на данъчна ревизия

Неблагоприятен може да се окаже и фактът, че ако имате, например, машини, тези машини няма да бъдат оценени по пазарна цена при оценката на имуществото за подялба, а по балансова стойност. Дори има решение на съда в тази посока, чрез което пазарна цена не се допуска. Това означава, че е възможно делът на напускащия да бъде „подценен“, т.е. изплатен в по-малки от реалните размери.

Раздялата в бизнеса често е по-трудна от тази в личния живот, още повече ако хората действат в състояние на афект. Емоциите не са добър съветник.

Когато избирате с кого да споделите професионалното бойно поле бъдете внимателни, защото може да дойде време и за раздяла.