Нотариалните такси от 2016 г. не се включват в данъчната основа по облагаеми с ДДС доставки на имоти, когато тези такси са за сметка на получателя по сделката.

Тази хипотеза е възможна само ако таксите са изцяло за сметка на продавача/доставчика/ по сделката и са поискани от същия.

Досегашната разпоредба, която задължаваше включването на нотариалните такси в данъчната основа, противоречеше на регламент на ЕС в тази насока. От тази година законодателството на България отговаря на това на ЕС по отношение на сделките с имоти.

Затова, ако си купувате офис или друг имот от строител или фирма, регистрирана по ДДС,

ще знаете, че ако се разберете нотариалните такси да са за ваша сметка, каквато е практиката, те трябва да бъдат изключени от данъчната основа на имота, т.е. от сумата върху, която се начислява ДДС и се формира по този начин крайната цена за купувача.

За справки: чл. 15 от ППЗДДС, в сила от 29.01.2016г.