Облагане на безвъзмездни помощи, получени в подкрепа на кризата COVID-19

Автор: Публикувано: 06/12/2021Актуална към: 01/09/2022Категории: Счетоводство

През текущата 2021г., бяха предоставяни безвъзмездни финансови ресурси, на микро и  малки предприятия в размер между 3000лв. и 10 000лв., във връзка с пандемията COVID-19.

Предоставената помощ от държавата има за цел да осигури оперативни средства на бизнеса, за да бъдат преодолени негативните последствия от епидемиологичната обстановка, които влияят на финансовите резултати на микро и малки предприятия.

За да кандидатстват малките и микро предприятия в България трябва да отговарят на следните условия:

 • Фирмата да е регистрирана преди 01.07.2019г. и да е осъществявала стопанска дейност през 2019г.
 • Фирмата да е регистрирала спад от 20% от оборота си за месец април 2020г. спрямо средно месечния оборот за 2019г.

Предприятията, които са одобрени по процедура BG16RF0POO2-2.073 част от ОП ”Иновации и конкурентноспособност ”2014-2020” мярка „3-10”, получават безвъзмездната помощ и тези финансови средства отговарят на дефиницията за правителствено дарения по смисъла на т. 2 от Национален счетоводен стандарт 20 (НСС 20). Това финансиране не се разглежда като дарение свързано с актив, а е приход съгласно НСС и Закона за счетоводство. Във връзка с това тези безвъзмездните помощи, които са получени като компенсация за покриване на загуби, следва да бъдат признати за приход през периода на получаването им (т.3.4. от НСС 20).

Направените разходи, които са отчетени и за които се предоставя безвъзмездната помощ, се признава за данъчни цели, тъй като се предполага, че са изцяло за дейността на предприятието.

При установяване на невярно посочени данни ще бъде уведомявана прокуратурата, както е възможно и връщане на безвъзмездната помощ, заедно с начислените лихви.

Облагането на правителственото дарение за микро и малки предприятия ще бъде по общия ред. Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) не предвижда някаква специфична норма, заради която тези финансирания, които участват във формиране на финансовия резултат да са освободени от облагане с данък върху печалбата. Като същия закон не предвижда разпоредба, която да изисква получения приход да се третира като данъчна постоянна или временна разлика.

За да се съхрани бизнеса в България в тежката ситуация на пандемия и COVID мерки трябва да може да се разчита на подкрепа на местно и международно ниво. Особено това важи за малките и средни предприятия, които са прехрана и източник на доходи за голяма част от населението на страната ни. Те осигуряват заетост и квалифицирана работна сила. Важно е новите идеи на бизнеса за развитие и подобряване на конкурентоспособността на предприятията да имат финансова опора в трудните времена – било то чрез финансиране, облекчения, опростяване на изисквания, намаляне на процедурите и административната тежест.

Актуално към: 06.12.2021 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...