Облагане на безвъзмездни помощи, получени в подкрепа на кризата COVID-19

Автор: Публикувано: 06/12/2021Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Статии / Счетоводство / Облагане на безвъзмездни помощи, получени в подкрепа на кризата COVID-19

През текущата 2021г., бяха предоставяни безвъзмездни финансови ресурси, на микро и  малки предприятия в размер между 3000лв. и 10 000лв., във връзка с пандемията COVID-19.

Предоставената помощ от държавата има за цел да осигури оперативни средства на бизнеса, за да бъдат преодолени негативните последствия от епидемиологичната обстановка, които влияят на финансовите резултати на микро и малки предприятия.

За да кандидатстват малките и микро предприятия в България трябва да отговарят на следните условия:

  • Фирмата да е регистрирана преди 01.07.2019г. и да е осъществявала стопанска дейност през 2019г.
  • Фирмата да е регистрирала спад от 20% от оборота си за месец април 2020г. спрямо средно месечния оборот за 2019г.

Предприятията, които са одобрени по процедура BG16RF0POO2-2.073 част от ОП ”Иновации и конкурентноспособност ”2014-2020” мярка „3-10”, получават безвъзмездната помощ и тези финансови средства отговарят на дефиницията за правителствено дарения по смисъла на т. 2 от Национален счетоводен стандарт 20 (НСС 20). Това финансиране не се разглежда като дарение свързано с актив, а е приход съгласно НСС и Закона за счетоводство. Във връзка с това тези безвъзмездните помощи, които са получени като компенсация за покриване на загуби, следва да бъдат признати за приход през периода на получаването им (т.3.4. от НСС 20).

Направените разходи, които са отчетени и за които се предоставя безвъзмездната помощ, се признава за данъчни цели, тъй като се предполага, че са изцяло за дейността на предприятието.

При установяване на невярно посочени данни ще бъде уведомявана прокуратурата, както е възможно и връщане на безвъзмездната помощ, заедно с начислените лихви.

Облагането на правителственото дарение за микро и малки предприятия ще бъде по общия ред. Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО) не предвижда някаква специфична норма, заради която тези финансирания, които участват във формиране на финансовия резултат да са освободени от облагане с данък върху печалбата. Като същия закон не предвижда разпоредба, която да изисква получения приход да се третира като данъчна постоянна или временна разлика.

За да се съхрани бизнеса в България в тежката ситуация на пандемия и COVID мерки трябва да може да се разчита на подкрепа на местно и международно ниво. Особено това важи за малките и средни предприятия, които са прехрана и източник на доходи за голяма част от населението на страната ни. Те осигуряват заетост и квалифицирана работна сила. Важно е новите идеи на бизнеса за развитие и подобряване на конкурентоспособността на предприятията да имат финансова опора в трудните времена – било то чрез финансиране, облекчения, опростяване на изисквания, намаляне на процедурите и административната тежест.

Актуално към: 06.12.2021 г.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: