Подаване на Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО

Автор: Публикувано: 21/07/2022Актуална към: 20/05/2024
Anagami / Счетоводство / Подаване на Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал.1 от ЗКПО

С тази декларация се декларират пред Национална агенция по приходите(НАП) авансовите данъци върху доходите от граждански договори, наеми, авторски и други източници.

Задължение за подаване имат:

 • предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на ЗДДФЛ;
 • физически лица, придобили доход, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, освен в случаите когато доходът е придобит от местно физическо лице от източник в чужбина;
 • лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове  и доходи на чуждестранни лица.

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в сроковете за внасяне на дължимите данъци, а именно:

 1. За дължимия авансов данък за доходите от наем и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, както и за дължимия авансово данък за доходите от друга стопанска дейност (упражняване на свободна професия, извънтрудови правоотношения и т.н.) – декларацията за дължими данъци се подава, както следва:
 • За 1-во тримесечие – в срок до 30 април на съответната година
 • За 2-ро тримесечие – в срок до 30 юли на съответната година
 • За 3-то тримесечие – в срок до 31 октомври но съответната година

За четвърто тримесечие не се внася авансово данък и съответно декларация не се подава.

 1. За дължимите окончателни данъци, в случай, че задължението за определяне и внасяне е на физическото лице – придобило доходите декларацията за дължими данъци се подава, както следва:
 • За 1-во тримесечие – в срок до 30 април на съответната година
 • За 2-ро тримесечие – в срок до 30 юли на съответната година
 • За 3-то тримесечие – в срок до 31 октомври но съответната година
 • За 4-то тримесечие – данъка се декларира в срок до 31 януари на следващата година

Декларацията може да се подаде лично или чрез упълномощено лице в Териториалните поделения на НАП, чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път чрез използване на класифициран електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) издаден от НАП.

Предприятията – платци на доходи, както и самоосигуряващите се лица подават декларацията само по електронен път.

Важно е да се знае, че лице, което не подаде в срок декларация по чл.55 от ЗДДФЛ се налага глоба или санкция в размер до 500лв., а лице, което не подаде декларация по чл. 201, ал.1 от ЗКПО или не я подаде в срок се налага имуществена санкция в размер от 500 до 3000лв.

Актуално към: 21.07.2021 г.

Тагове:

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни: