Регистрация на чуждестранен работодател в България

Автор: Публикувано: 25/11/2021Актуална към: 01/09/2022
Anagami / Счетоводство / Регистрация на чуждестранен работодател в България

В съвременните условия става все по-популярно чуждестранни работодатели да търсят работна сила и сключват трудови правоотношения с лица, които пребивават в друга държава. Все повече такива случаи се наблюдават и в България, предвид развитието на IT – сектора, електронната търговия, аутсорсинг услугите, а и поради Covid пандемията.

Редица чуждестранни компании продължават да развиват своята дейност, било то на територията на Европейския съюз или извън него, като паралелно с това наемат персонал, установен на територията на Република България. В тези случаи е важно преди да започне една подобна дейност да бъде изяснено кое трудово законодателство следва да се приложи към даденото трудово правоотношение, какви регистрации са нужни от страна на чуждестранния работодател, административните задължения на работодателя в България, начина на внасяне на осигурителни вноски и прочее.

На първо място следва да бъде разграничено дали чуждестранното дружество само наема лице, което пребивава на територията на България и работи  от разстояние (например от своя дом) или дружеството ще разполага с обособен обект – било то офис, цех или друго, ще се осъществяват срещи с потенциални и фактичекси клиенти т.е дали ще реализира допълнителни приходи и разходи и т.н. Ако е налице вторият случай чуждестранния работодател всъщност разширява дейността си и той упражнява такава на територията на нашата страна, за което следва задължително да бъде вписан в регистър Булстат, съответно ще има свое дъщерно предприятие или клон.

Докато в първия случай – работодателят използва само работната сила на лице, което пребивава на територията на България т.е назначеното лице извършва само спомагателна дейност. В този вариант чуждестранния работодател може да се регистрира като осигурител в Национална агенция за приходите, с което ще му бъде издаден служебен номер. Чрез него в системата на данъчната администрация ще бъде регистриран всеки трудовия договор, ще бъдат оформяни промените в процеса на работа, ежемесечно ще бъдат подавани необходимите декларации в качеството  на работодател.

За издаването на служебен номер на чуждестранен работодател се изисква да бъде подадено Искане за издаване на служебен номер в Национална агенция за приходите, придружено с комплект от документи като например: актуално състояние на фирмата, документ идентифициращ данни за лицето, което представлява дружеството, адрес, координати за обратна връзка. Разбира се според спецификата на всеки конкретен случай може да бъдат изискани и допълнителни документи удостоверяващи съответната информация. Национална агенция за приходите извършва проверка и ако са спазени всички норми издава служебен номер на чуждестранната компания в качеството и на работодател ( на основание чл. 82, ал. 4 от ДОПК).

По отношение на приложимото право – Ако лице, което пребивава и изпълнява трудовата си дейност в България, сключи трудов договор с чуждестранен работодател, то последният е длъжен да спазва правилата на българското трудово и осигурително законодателство във връзка с възникналото трудово правоотношение. Това означава, че в качеството си на осигурител следва да внася осигурителни вноски в България, независимо от това, че стопанската дейност на дружеството се намира извън страната.

Тук следва да се отбележи и друг особен момент, а именно фактическото заплащане на осигурителните вноски. Най-лесно те биват заплащани чрез банкова сметка открита в страната, тъй като възникват сериозни проблеми при разплащане от чуждестранни сметки към бюджетни сметки. Предвид особеностите в българското законодателство трудно се вписват всички необходими реквизити по бюджетното платежно нареждане и има вероятност внесените суми да не бъдат разпределени по предназначение.

Всичко описано до тук е съобразно с изискванията на Национала агенция за приходите и процедурата по регистрацията на чуждестраннен работодател в България. При предприемане на действия в тази насока има случаи, при които възникват определени разминавания с изискванията на Националния осигурителен институт – при настъпване на осигурителни събития като отпуск за временна нетрудоспособност, пенсиониране и други. Така че най-оптималния вариант е преди започване на съответната дейност да бъде направена конкретна консултация с осигурителния институт.

Актуално към: 25.11.2021 г.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: