Удостоверение за местно лице

Автор: Публикувано: 14/06/2017Категории: Счетоводство

Удостоверението се издава на българско местно физическо или юридическо лице, за да послужи пред данъчната администрация на съответната посочена държава, когато имате нужда да докажете обстоятелството през държава различна от България.

Удостоверението за местно лице удостоверява качеството „местно лице“:

 • по смисъла на чл. 4 от ЗДДФЛ/ чл. 3, ал. 1 от ЗКПО;
 • по смисъла на конкретна СИДДО между Република България и чужда държава;
 • за текущата или за приключила данъчна година;


Кое физическо лице е местно според  ЗДДФЛ?

Местно физическо лице, без оглед на гражданството, е лице:

1. което има постоянен адрес в България, или

2. което пребивава на територията на България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период, или

3. което е изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия, и членовете на неговото семейство, или


Кое юридическо лице е местно според ЗКПО?

Местни юридически лица са:

1. юридическите лица, учредени съгласно българското законодателство;

2. дружествата, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета, и кооперациите, учредени съгласно Регламент (ЕО) № 1435/2003 на Съвета, когато седалището им е в страната и са вписани в български регистър.

За издаване на удостоверение за местно лице е необходимо да се подаде искане в съответната териториална структура на НАП по регистрация на лицето (компетентна структура на НАП). Удостоверението за местно лице се издава в 7-дневен срок, когато искането е подадено в компетентната структура на НАП и в 14-дневен, когато искането е подадено в друг офис, различен от този по постоянен адрес. Издадените документи могат за бъдат получени лично от задълженото лице, от надлежно упълномощено лице или по пощата на посочен от лицето в подаденото искане адрес за кореспонденция в страната.

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

Последни статии

Теми

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

  • Категории: Труд и право

   Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

  • Категории: Труд и право

   До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

  Всички статии