Кой има задължение да подава Декларация образец № 7 за здравно осигуряване?

Автор: Публикувано: 26/10/2021Категории: Осигуряване

На всеки от нас в един или друг момент може да се е случи да остане без работа. Това поражда след себе си задължение за безработното лице да внася за собствена сметка здравните си осигуровки при условие, че не получава обезщетение за безработица.

Важно е да се отбележи, че преди да започнат да бъдат превеждани здравноосигурителни вноски е необходимо да бъде подадена съответната информация в Национална агенция за приходите. В случая това се декларира чрез Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване”. Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване. Нагледно какво означава това: ако имате задължение сами да внесете здравноосигурителните си вноски от 1 януари, то следва до 25-ти февруари да подадете Декларация образец 7.

Тук възниква въпроса кой има задължение да внася за своя сметка здравноосигурителни вноски, съответно да подаде в срок разглеждната декларация обр. 7, освен разбира се безработните лица, които не получават обезщетение за безработица, което уточнихме. Ще напомним за основни случаи, които често биват пропускани:

 • Всички лицата за времето между завършване на средно образование и започване на висше образование, които не са осигурени на друго основание, сами дължат здравноосигурителните си вноски;
 • Студентите, които се обучават в редовна форма на обучение във Висше учебно заведение, но са навършили 26 годишна възраст;
 • Студентите, които без значение от възрастта си, не се обучават под редовна форма. Те не са осигурени от държавния бюджет и дължат сами своите здравни осигуровки. Разбира се, ако същите са осигурени на друго основание, например работят по трудово правоотношение, те вече са осигурени според ЗЗО (Закона за здравното осигуряване);
 • Наетите лица на граждански договор” (без трудово правоотношение), които нямат осигуряване на друго основание и получават за един календарен месец доход под минималната работна заплата след приспадане на нормативно признати разходи по Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
 • Морските лица.

Декларацията образец 7 може да бъде подадена по следните начини: на място във всяко териториално поделение на Национална агенция за приходите (НАП) на хартиен носител, по пощата и онлайн чрез електронната услуга на НАП с ПИК (персонален идентификационен код) или КЕП  (квалифициран електронен подпис).  След подаване на декларацията, информацията следва да бъдат обработена от система на НАП. В резултат на това формулярът може да бъде приет или отхвърлен, в случай, че липсват част от задължителните реквизити и ако има несъответствия в декларираните данни.

Подаването на декларация обр. 7 има основна роля при проверка на здравноосигурителния статус на всяко едно лице в системата на Национала агенция за приходите. Ако едно лице добросъвестно и в срок внася своите здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО (Закона за здравното осигуряване), но пък не е декларирало своето задължение чрез Декларация образец 7, то здравноосигурителния статус  статуса на въпросното лицето е напълно възможно да е с прекъснати здравноосигурителни права. Това би било довело до проблем при посещение на лекар. Именно затова е важно своевременно човек да бъде информиран и запознат  както със своите права, така и със своите задължения.

Добре е да се знае също, че за неподаване на Декларация образец 7 Национална агенция за приходите може да наложи санкции от 500 до 1000лв.

Актуално към: 26.10.2021 г.

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

Последни статии

Теми

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

  • Категории: Труд и право

   Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

  • Категории: Труд и право

   До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

  Всички статии