Какво е осигурителен доход?

Автор: Публикувано: 06/10/2021Категории: Осигуряване

Осигурителен доход – това е месечният доход, който получава едно физическо лице в резултат на упражнена трудова дейност. Той е съвкупност от всички начислени, неначислени, изплатени и неизплатени възнаграждения, както и възнагражденията по чл. 40, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване. Към осигурителният доход се прибавят и други доходи от трудова дейност, но не се включват изплатените суми за: дневните пари; стойността на безплатната храна; стойността на работното и представително облекло; стойността на възстановените пари за транспорт и някой обезщетения като например по чл. 200, 213, 214, чл. 216, ал. 1, т. 1 и 2, ал. 2 и 3, чл. 220, 221, чл. 222, ал. 2, 3 и 4, чл. 224, 225, 226, чл. 232, ал. 2 и чл. 331 от КТ (Кодекса на труда) и други.

Съгласно чл. 6, ал. 2 от КСО това е дохода върху, който се дължат осигурителни вноски.  

Въз основа на осигурителният доход се определя размера на социално осигурителните вноски, които се дължат за всички видове осигуряване, като в държавното обществено осигуряване са въведени няколко прага. Установени са минимален и максимален месечен размер на осигурителния доход, както и минимална месечна работна заплата за страната за лица, за които не е определен минимален осигурителен доход. Определен е месечен минимален размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица и регистрираните земеделски производители; установен е минимален месечен размер на осигурителния доход по основните икономически дейности и квалификационни групи професии през календарната година.

Всяка година съгласно ЗБДОО (закона за бюджета на държавното обществено осигуряване) са определени параметрите на осигурителния доход.

За 2021 г. самоосигуряващите се лица са задължени да внасят осигурителни вноски на не по-малко от 650лв. месечно т.е за тях минималният осигурителен доход е 650лв. От своя страна те (самоосигуряващите се лица) определят и окончателен размер на осигурителния си  доход.

За регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители е определен по-нисък осигурителен доход през 2021г., а именно 420лв. месечно.

Въз основа на Приложение № 1 към ЗБДОО се определят месечните минимални размери на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи.

От 2019г. до момента максималният месечен размер на осигурителния доход за страната е 3000лв. Това означава, че до този доход за едно лице могат да бъдат направени месечни осигурителни вноски.

Всеки, който желае може да направи справка за своя осигурителен доход като използва данните на Национална агенция за приходите или Национален осигурителен институт. Това става най-лесно чрез използване на персонален идентификационен код (ПИК). Той може да бъде получен от близкото подразделение на съответната институция лично чрез представяне на документ за самоличност.

Актуално към 06.10.2021 г.

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

Последни статии

Теми

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 45 високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

  • Категории: Труд и право

   Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

  • Категории: Труд и право

   До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

  Всички статии