Натрупване на платен годишен отпуск и пренос в следващи години

Автор: Публикувано: 08/08/2022Актуална към: 02/10/2023
Anagami / Труд и право / Натрупване на платен годишен отпуск и пренос в следващи години

До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко 4 месеца зачетен трудов стаж според Кодекс на труда (чл. 155 от КТ).

Платения годишен отпуск не може да се отлага. Работодателят е длъжен да разреши на работника или служителя, да използва платената отпуска до края на съответната календарната година, за която се отнася (чл. 173, ал. 5 от КТ), освен ако не е отложено ползването му (чл. 176 от КТ).

Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ ползването на платен годишен отпуск, може да се отложи за следващата календарна година от:

1)      Работодателя – поради важни производствени причини при условия и реда на чл. 173, ал.5 от КТ

2)      Работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск – за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за неплатен отпуск и т.н или когато работника или служителя отправя писмено искане до работодателя, за разрешение на отлагане ползването на платен годишен отпуск, за следващата календарна година.

Ако работника или служителя ползва друг вид законоустановен отпуск, не е необходимо писменно искане до работодателя, за отлагане на ползването на платен годишен отпуск за следващата календарна година.

Когато платения годишен отпуск или част от него, не е използван до края на съответната календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага (чл. 176, ал. 2 от КТ).

Когато самият работодател не е разрешил използването на отпуск в посочения срок, то тогава служителя има право сам да определи времето на ползването му. От своя страна работникът има своето задължение да уведоми писмено работодателя си най-малко 14 дни предварително (чл. 176,ал. 3 от Кодекса на труда).

Ако платения годишен отпуск или част от него не е използван след 2 години, независимо от причините за това, правото му за ползване се погасява по давност, освен ако трудовите правоотношения не са прекратени, тогава работника или служителя има право на парично обещетение по чл. 224 от КТ, за неизползвания платен годишен отпуск.

Ако платения годишен отпуск или част от него е отложен поради чл. 176, ал. 1, правото му на ползване се погасява по давност, след изтичане на 2 години, от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането му.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас




    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: