Натрупване на платен годишен отпуск и пренос в следващи години

Автор: Публикувано: 08/08/2022Актуална към: 01/02/2023Категории: Труд и правоТагове:

До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко 4 месеца зачетен трудов стаж според Кодекс на труда (чл. 155 от КТ).

Платения годишен отпуск не може да се отлага. Работодателят е длъжен да разреши на работника или служителя, да използва платената отпуска до края на съответната календарната година, за която се отнася (чл. 173, ал. 5 от КТ), освен ако не е отложено ползването му (чл. 176 от КТ).

Съгласно чл. 176, ал. 1 от КТ ползването на платен годишен отпуск, може да се отложи за следващата календарна година от:

1)      Работодателя – поради важни производствени причини при условия и реда на чл. 173, ал.5 от КТ

2)      Работника или служителя – когато ползва друг вид отпуск – за временна неработоспособност, за бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете, за неплатен отпуск и т.н или когато работника или служителя отправя писмено искане до работодателя, за разрешение на отлагане ползването на платен годишен отпуск, за следващата календарна година.

Ако работника или служителя ползва друг вид законоустановен отпуск, не е необходимо писменно искане до работодателя, за отлагане на ползването на платен годишен отпуск за следващата календарна година.

Когато платения годишен отпуск или част от него, не е използван до края на съответната календарната година, за която се отнася, работодателят е длъжен да осигури ползването му през следващата календарна година, но не по-късно от 6 месеца, считано от края на календарната година, за която се полага (чл. 176, ал. 2 от КТ).

Когато самият работодател не е разрешил използването на отпуск в посочения срок, то тогава служителя има право сам да определи времето на ползването му. От своя страна работникът има своето задължение да уведоми писмено работодателя си най-малко 14 дни предварително (чл. 176,ал. 3 от Кодекса на труда).

Ако платения годишен отпуск или част от него не е използван след 2 години, независимо от причините за това, правото му за ползване се погасява по давност, освен ако трудовите правоотношения не са прекратени, тогава работника или служителя има право на парично обещетение по чл. 224 от КТ, за неизползвания платен годишен отпуск.

Ако платения годишен отпуск или част от него е отложен поради чл. 176, ал. 1, правото му на ползване се погасява по давност, след изтичане на 2 години, от края на годината, в която е отпаднала причината за отлагането му.

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Класифицираният електронен подпис /КЕП/ изпълнява ролята на саморъчно положен подпис, както при физическите, така при юридическите лица  в дигиталното пространство. КЕП може да се издаде на: Физическо лице. Като за издаването му е необходимо единствено ...

  • Категории: Труд и право

   Има обстоятелства около ползването на болничен, за които и служителите, и работодателите често не си дават сметка. Странно, но факт:  боледуването през октомври е по-добре платено от боледуването през май или декември. Само  работните дни ...

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...