Нова е-услуга на НОИ за работодатели, които прекратяват дейността си без правоприемник

Осигурителите, на които се е наложило да прекратят дейността си без правоприемник, вече могат да подават заявление-декларация за предаване на ведомостите за заплати и трудовоправните документи в Националния осигурителен институт и по електронен път. 

Новата е-услуга се нарича „Издаване на удостоверение на прекратени осигурители, които нямат правоприемник и които са имали наети лица по трудово правоотношение“ и може да се използва през Единния портал за достъп до електронни административни услуги на Държавна агенция „Електронно управление“. Може да се стигне до нея е през интернет страницата на НОИ, като в раздел „За потребителя“/„Процедури“/“Процедури, свързани с дейността на осигурителния архив“/„Издаване на удостоверение за прекратяване (заличаване) дейността на осигурител“ са публикувани освен линк към портала и кратки указания за заявяване на услугата по електронен път. 

Съгласно инструкциите осигурителят подава лично заявление-декларация по образец, на основание чл.5, ал.10 от КСО и чл.5 от Инструкция № 5 или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. Когато работодателят е посочил ЕИК в заявлението, не се изисква доказване на обстоятелствата, вписани в Търговски регистър и предоставяне на актове, обявени в същия, уточняват от НОИ.

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси. Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 45 високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни:

    Всички статии