Осигуровки на пенсиониран управител на търговско дружество

Автор: Публикувано: 25/07/2022Категории: Осигуряване

Лицата, които имат отпусната пенсия и упражняват трудова дейност като управители на търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекс за социално осигуряване /КСО/ и чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закон за здравно осигуряване /ЗЗО/, така както и останалите управители на търговски дружества. Разлика има в процентите и вида на осигуряването при самоосигуряващите се лица, ако пенсионираният управител избере самоосигуряване.

Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО – за задължително здравно осигуряване, внасят осигуровки всички лица, който упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, включително и пенсионерите (независимо от вида на получаваната от тях пенсия-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, наследствена пенсия и др.), които упражняват такава дейност.

Пенсионерите, които упражяват трудова дейност по Договор за управление и контрол, като управители на Търговски дружества се осигуряват, задължително за всички социални рискове съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, така както и останалите управители. Задължително се осигуряват и във фонд  Държавно обществено осигуряване, а не по желание в зависимост от избраното основание на извършване на дейност в дружеството, както и задължително се осигуряват във фонд Здравно осигуряване.

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски е не по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на компанията осигурител. За да възникне основание за осигуряване е необходимо, не само управителят да извършва дейност по управление и контрол на дружеството, но и да е договорено получаването на възнаграждение за това в конкретен документ. Посочените две условия е необходиво да са едновременно изпълнени за да възникне основание за осигуряване

Пенсионерите, които упражяват трудова дейност като самоосигуряващи се лица, управители на Търговски дружества, се осигуряват по свое желание, във фонд  Държавно обществено осигуряване и фонд Пенсии, но имат задължение да се осигуряват във фонд Здравно осигуряване. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице (710лв. считно от 01.04.2022г.) и по-голям от максималния месечен размер на осигурителен доход (3400 лв. считано от 01.04.2022г.) за страната.

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

Последни статии

Теми

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

  • Категории: Труд и право

   Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

  • Категории: Труд и право

   До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

  Всички статии