Осигуровки на пенсиониран управител на търговско дружество

Автор: Публикувано: 25/07/2022Актуална към: 20/05/2024
Anagami / Осигуряване / Осигуровки на пенсиониран управител на търговско дружество

Лицата, които имат отпусната пенсия и упражняват трудова дейност като управители на търговски дружества, подлежат на задължително осигуряване по реда на чл. 4, ал. 1, т. 7 от Кодекс за социално осигуряване /КСО/ и чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закон за здравно осигуряване /ЗЗО/, така както и останалите управители на търговски дружества. Разлика има в процентите и вида на осигуряването при самоосигуряващите се лица, ако пенсионираният управител избере самоосигуряване.

Според чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗЗО – за задължително здравно осигуряване, внасят осигуровки всички лица, който упражняват трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества, включително и пенсионерите (независимо от вида на получаваната от тях пенсия-за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, наследствена пенсия и др.), които упражняват такава дейност.

Пенсионерите, които упражяват трудова дейност по Договор за управление и контрол, като управители на Търговски дружества се осигуряват, задължително за всички социални рискове съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО, така както и останалите управители. Задължително се осигуряват и във фонд  Държавно обществено осигуряване, а не по желание в зависимост от избраното основание на извършване на дейност в дружеството, както и задължително се осигуряват във фонд Здравно осигуряване.

Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски е не по-малък от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на компанията осигурител. За да възникне основание за осигуряване е необходимо, не само управителят да извършва дейност по управление и контрол на дружеството, но и да е договорено получаването на възнаграждение за това в конкретен документ. Посочените две условия е необходиво да са едновременно изпълнени за да възникне основание за осигуряване

Пенсионерите, които упражяват трудова дейност като самоосигуряващи се лица, управители на Търговски дружества, се осигуряват по свое желание, във фонд  Държавно обществено осигуряване и фонд Пенсии, но имат задължение да се осигуряват във фонд Здравно осигуряване. Доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващо се лице (710лв. считно от 01.04.2022г.) и по-голям от максималния месечен размер на осигурителен доход (3400 лв. считано от 01.04.2022г.) за страната.

Счетоводно обслужване

Последвай ни

Сподели статията, ако ти е била полезна

За Anagami

Ние сме аутсорсинг компания с фокус нови технологии, дигитализация на документи, оптимизация на работни процеси, изграждане и управление на екипи.

Така постигаме пластични условия и комфортно обслужване за клиента във време на дигитална трансформация на бизнес процесите по целия свят. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса благодарение на нашият екип от 70+ високо квалифицирани специалисти в сферата на счетоводство и администрация на бизнес процеси. Изграждаме и управляваме счетоводни и бек офис екипи за базирани извън България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Обслужваме изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем неразделна част от бизнеса на нашите клиенти и да допринесем за техния успех чрез нашата работа!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
    Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

    Още статии

    Които може да ти бъдат полезни: