Отпуск по бащинство

Автор: Публикувано: 20/06/2022Категории: Труд и правоТагове:

Бащата  има право на отпуск по бащинство и обезщетение при раждане на дете.

При раждане на дете, бащите работещи по трудов договор имат право на 15 календарни дни отпуск, считано от деня на изписването на детето от лечебното заведение, съгласно чл.163, ал.8  от КТ, ако:

 • са в брак с майката на детето;
 • или живеят в едно домакинство с нея.

За ползването на отпуска, бащата следва да подаде писмено заявление до работодателя си, към което да приложи:

 • документ за сключен граждански брак или декларация от майката и бащата, че детето е припознато от него, и че живеят в едно домакинство;
 • документ от лечебното заведение, удостоверяващ датата на изписване на детето.

Важно  е да се знае, че отпуск по бащинство при раждане на дете на бащата се заявява и ползва в календарни дни. Отпуската по бащинство има специално предназначение, бащата да се грижи за детето веднага след изписването му от лечебното заведение и затова не може да се отлага за по-късен период.

Бащите, осигурени за общо заболяване и майчинство имат право и на парично обезщетение, което се заплаща от бюджета на държавно обществено осигуряване, ако имат 12 месеца  осигурителен стаж   като осигурени за този риск.

Паричното обезщетение бащата получава независимо от обезщетението, което получава майката на детето.

При наличие на определени условия, ако бащите са самоосигуряващи се лица също могат да получат обезщетение при раждане на детето, а именно:

 • наличен е 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за общо заболяване и майчинство;
 • към датата, от която искат да бъде изплащано обезщетението, са осигурени за общо заболяване и майчинство;
 • през периода на обезщетението не упражнява трудова дейност като самоосигуряващо се лице.

Бащата трябва да информира писменно работодателя и отпуснатия отпукс да бъде прекратен, ако настъпи едно от следните обстоятелства:

 • бракът бъде прекратен с влязло в сила съдебно решение;
 • бащата престане да живее в едно домакинство с майката на детето;
 • детето бъде дадено за осиновяване, настанено в детско заведение на пълна държавна издръжка, настанено по реда на Закона за закрила на детето, настанено в приемно семейство и др.,
 • или почине;

Дневното парично обезщетение, получавано от бащите по трудов договор при раждане на дете се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица обезщетението се определя от среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на ползване на отпуска.

Времето, през което се ползват  отпуските се признава за трудов стаж.

Сподели статията, ако ти е била полезна

Последвай ни

Последни статии

Теми

За Anagami

Ние сме счетоводна компания, която инвестира много в технология и оптимизация на работни процеси.

Така постигаме ниски цени при перфектно качество за клиента. Ежемесечно работим с над 400 български и международни бизнеса. Нашият екип се състои от 55+ високо квалифицирани счетоводителя в София, Бургас, Варна, Пловдив и Плевен. Извършваме аутсорс на счетоводно обслужване към небазирани в България бизнеси и изпълняваме процеси изцяло по задание на клиента. Стремим се винаги да даваме повече.

Работим изцяло онлайн. Тук сме, за да бъдем полезни!

Заяви счетоводна услуга. Виж нашите счетоводни планове тук.

Свържи се с нас
  Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от "АААкаунтинг Плюс" ЕООД, за да получа релевантна информация по своето запитване.

  Още статии

  Които може да ти бъдат полезни:

  • Категории: Счетоводство

   Кои са необходимите документи при проверка от Инспекцията по труда? В тази статия, направихме списък на възможните документи, които могат да бъдат изискани от Вас при проверка от Инспекцията по труда: Договор със служба по ...

  • Категории: Труд и право

   Извънреден труд - положен по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя от работника или служителя извън установеното за него работно време. Нормативната уредба на извънредния труд е установена в чл. 143 до ...

  • Категории: Труд и право

   До 31 януари на всяка календарна година, работодателят е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за полагаемия платен годишен отпуск. Право да ползват отпуска имат всички работещи по Трудов договор, които имат най-малко ...

  Всички статии